Na terenie Gminy Skoki zlokalizowanych jest 19 placów zabaw oraz kilkanaście boisk sportowych, w większości sołectw znajdują się również tereny wykorzystywane jako rekreacyjno- sportowe np. wiaty wypoczynkowe, miejsca przeznaczone do organizowania ognisk i integracji mieszkańców. Niestety często takie miejsca narażone są na wandalizm i zaśmiecanie, a bieżące utrzymanie czystości oraz systematyczne wykaszanie i pielenie chwastów z uwagi na ograniczoną ilość pracowników zajmujących się utrzymaniem zieleni jest bardzo trudne.

Chcielibyśmy zatem bardzo podziękować mieszkańcom za wszelką inicjatywę i pomoc w utrzymaniu obiektów sportowych i rekreacyjnych w należytym stanie! Inwestycje te były realizowane z myślą o Was – mieszkańcach i to Wam mają służyć.  Zdjęcia zamieszczone poniżej napawają optymizmem i nadzieją, że nasze starania zostają docenione i uszanowane. Brawo za postawę i dobry przykład! Dziękujemy!!!