W ciągu drogi gminnej Sława Wlkp. – Potrzanowo zakończył się kompleksowy remont mostu. Prace remontowe trwały ok. 1 miesiąca i zakończyły się w połowie listopada. 22 listopada inspektor nadzoru stwierdził wykonanie prac remontowych zgodnie z warunkami przetargu i opracowaną dokumentacją. Pozwoliło to z wynikiem pozytywnym sporządzić protokołu odbioru końcowego i przekazać  inwestycje do eksploatacji. 

Jest to pierwszy z sześciu mostów, który został wyremontowany. W kolejnych  latach  planowane są remonty na  pozostałych obiektach.