60_1Ostatni tydzień października. Zwyczajne szare dni, które raczej przechodzą bez pamięci i które każdy chciałby mieć już za sobą.

Każdy, ale nie mieszkańcy Skoków Anna i Józef Urbanowie, w których życiu to Tydzień Jubileuszowy, a w obecnym roku to Diamentowy Tydzień Pożycia Małżeńskiego. Bo właśnie mija 60 lat od dnia 25.10.1953r. gdy stając przed ołtarzem w kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Popowie Kościelnym powiedzieli sobie sakramentalne „Tak” i założyli rodzinę. Wolę swą, zgodnie z obowiązującym wówczas prawem potwierdzili 30.10.1953r. przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Skokach.

Ten niezwykły wciąż Jubileusz zainspirował Burmistrza Tadeusza Kłosa do złożenia wraz z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Joanną Wolicką – Przywarty w dniu 30.10.2013r. wizyty w domu Jubilatów. Wizyta ta posłużyła do pogratulowania Diamentowym Jubilatom doczekania tak wspaniałego Jubileuszu oraz do podziękowania Im za codzienną pracę dla dobra swych rodzin i na rzecz skockiego społeczeństwa oraz do złożenia Im życzeń na przyszłość, a przypominać o niej będą Im Pamiątkowe Statuetki i ofiarowany Pani Annie bukiet kwiatów.

60_2Jak zawsze, przy tego rodzaju spotkaniach nie zabrakło wspomnień i rozmów przy stole dotyczących ważniejszych zdarzeń z życia Jubilatów, o których jako osoba towarzysząca Burmistrzowi chciałbym podzielić się z czytelnikami „Wiadomości Skockich”.

Pani Anna zd. Przybylska, córka Franciszka i Joanny Wiśniewskiej urodziła się 02.07.1933r. w Kuszewie.

Tutaj spędziła też zakłócone okupacją hitlerowską, która tak jak kilku pokoleniom ówczesnych młodych Polaków uniemożliwiła jej normalną naukę szkolną – dzieciństwo. Tutaj doczekała się też w 1945r. wyzwolenia.

Pan Józef syn Józefa i Heleny Łusiewicz urodził się 15.03.1929r. w Jabłkowie. Tutaj szczęśliwe lata dziecięce spędzane w gospodarstwie rolnym rodziców połączone z nauką w Szkole Podstawowej w Jabłkowie przerwała klęska wrześniowa. Gospodarstwo rolne Urbanów przejęte zostało w zarząd niemiecki, a młody Józef rozpoczął pracę „u Niemca”, najpierw przy wypasie bydła a następnie już na stałe w charakterze robotnika rolnego w będącym pod zarządem niemieckim majątku ziemskim w Jabłkowie.

60_3Pierwsze lata powojenne Pani Anny i Pana Józefa zajęła przyspieszona edukacja szkolna oraz prace w rodzinnych gospodarstwach rolnych, ale wkrótce obecny Jubilat podjął pracę połączoną z nauką w zakładzie stolarskim swego brata w Kłecku. W latach 1950-1952 Pan Urban odbywał służbę wojskową. W tym też okresie z wzajemnością zainteresował się swą obecną wybranką, a wzajemna miłość która wówczas zakwitła, szczęśliwie zapewne z woli Opatrzności, ale też dzięki Ich wzajemnemu zrozumieniu, szacunkowi i dążeniu do celu trwa do dzisiaj.

Po ślubie młodzi małżonkowie zamieszkali w Kakulinie, a w roku 1956 zostali mieszkańcami Antoniewa, gdzie Pan Józef pracował w charakterze stolarza w Państwowym Młodzieżowym Zakładzie Wychowawczym. Państwo Urbanowie od początku marzyli o stworzeniu wygodnych warunków do życia swej rodziny i do nauki swych dzieci, a jednym z tych warunków było posiadanie własnego domu. Marzenie to urzeczywistnili nabywając w roku 1958 nieruchomość niezabudowaną w Skokach, na której własnoręcznie, bez prądu i betoniarki czerpiąc wodę ze studni rozpoczęli wyrób pustaków i budowę domu. Dom ten ukończyli w roku 1961 i od tej chwili utożsamiając się w pełni z życiem naszego miasteczka zamieszkują w nim do dzisiaj wraz z synem Eugeniuszem oraz córką Aliną Lisewską i jej rodziną.

60_4W międzyczasie „Antoniewo” objęła redukcja i Pan Józef rozpoczął dojazdy do pracy w Ośrodku Remontowo – Budowlanym Lasów Państwowych w Czerwonaku gdzie pracował do przejścia na świadczenia emerytalne.

Pani Anna zajmując się wychowaniem dzieci oraz prowadzeniem domu i działki przydomowej, w czym po pracy wiernie pomagał jej mąż, w latach 1982-1990 pracowała w Szkole Podstawowej w Skokach.

Dzisiaj, po 60 latach małżeństwa nasi Jubilaci śmiało mogą powiedzieć nie tylko sobie, że nie zmarnowali danego Im życia. Bo przecież wybudowali dom, posadzili niejedno drzewo i szczęśliwie doczekali się i wychowali 5 dzieci – córkę i 4 synów. Są też szczęśliwymi dziadkami 7 wnuczek i 4 wnuczków oraz 1 prawnuczki.

60_5W imieniu Redakcji „Wiadomości Skockich” i współmieszkańców naszym Diamentowym Jubilatom gratulujemy i życzymy Im wiele lat długiego i szczęśliwego życia wśród najbliższych i przyjaciół.