W środę, 28 października br. uczestnictwem we mszy świętej odprawianej w ich intencji, w czasie której modlitwom towarzyszyły pieśni w wykonaniu Zespołu Śpiewaczego „Harfa”, członkowie Oddziału Terenowego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów rozpoczęli uroczystości 30-lecia działalności Związku w Skokach.

Uroczystości Jubileuszowe kontynuowano nazajutrz w Bibliotece Gminnej, gdzie około 130 członkom Związku towarzyszyli goście: Starosta Michał Piechocki, Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Migasiewicza, Burmistrz Tadeusz Kłos i Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Kujawa oraz Przewodniczący Zarządu Okręgowego Związku w Poznaniu Henryk Zywert. Gośćmi uroczystości byli też ksiądz Karol Kaczor oraz była dyrektor Biblioteki Jadwiga Ranke, która od początku powstania skockiej organizacji otaczała ją szczególną opieką, a kierowana przez nią placówka stała się ostoją działalności Związku.

W trakcie uroczystości Przewodniczący Zarządu Oddziału Janina Szymańska, przedstawiła rys historyczny Związku, z którego wynikało co następuje:
Powstała w roku 1979 Organizacja, do roku 1996 działała jako grupa wchodząca w skład Koła Miejsko- Gminnego w Murowanej Goślinie. W tym czasie rosła liczba jej członków, zwiększała się też jej aktywność i zakres działania. W rezultacie w roku 1996 decyzją Zarządu Wojewódzkiego, skocka organizacja zyskała samodzielność i statut Koła. Przez wszystkie te lata, aż do roku 2003 funkcję Przewodniczącego pełnił śp. Adam Wasilewski.

W roku 2002 Przewodniczącą Koła została Barbara Mocna, a Adama Wasilewskiego uhonorowano tytułem Honorowego Członka Zarządu.
Od roku 2006 decyzją Zarządu Okręgowego w Poznaniu, nasze Koło działa jako Oddział Rejonowy Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, który na dzisiaj skupia 178 członków. Aktualnie, od roku 2007 funkcję przewodniczącej pełni Janina Szymańska, a w skład zarządu wchodzą: Ewa Chudziak, Iwona Ranke, Danuta Grzegorzewska, Aurelia Ludzkowska i Elżbieta Zywert.

Skocki Związek spełnia ważną rolę w życiu seniorów. Dba o ich sprawy socjalno- bytowe, organizuje życie kulturalne- od roku 1991 nieprzerwanie działa Zespół Śpiewaczy „Harfa” pod kierownictwem Antoniego Wiśniewskiego, który ze swych koncertów znany jest również poza terenem Gminy, Powiatu i Woj. Wielkopolskiego. Związek organizuje też życie towarzyskie seniorów, inicjuje wycieczki turystyczno- krajoznawcze oraz wycieczki do kina i do operetki. Jest też organizatorem spotkań przy stole i muzyce. Od początku uczestniczy w organizacji Dni Miasta i Gminy Skoki oraz organizacji innych uroczystości gminnych i kościelnych.

Uroczystościom Jubileuszowym tradycyjnie towarzyszyły gratulacje i życzenia ze strony gości pod adresem Zarządu i wszystkich jego członków. Tak więc Henryk Zywert w imieniu Zarządu Głównego Związku na ręce Przewodniczącej Janiny Szymańskiej przekazał przyznane dla skockiego Oddziału „Złotą Odznakę Honorową” wraz z dyplomem w formie Listu Gratulacyjnego. Za udzielaną Związkowi Pomoc i działalność na jego rzecz Dyplomy ze słowami podziękowania otrzymali też: Michał Piechocki, Krzysztof Migasiewicza, Tadeusz Kłos, Zbigniew Kujawa, Elżbieta Skrzypczak i Jadwiga Ranke oraz zasłużeni członkowie dawniejszego Zarządu: Dorota Gapińska i Zofia Kaczkowska.
Starosta Michał Piechocki wraz z wyrazami podziękowania Nagrody Herbu Powiatu wręczył Przewodniczącej Janinie Szymańskiej i Przewodniczącemu Zarządu Okręgu Henrykowi Zywertowi.

Listy gratulacyjne oraz albumy Powiatu Wągrowieckiego z rąk Starosty i przewodniczącego Rady Powiatu otrzymali też długoletni i zasłużeni członkowie Związku: Barbara Mocna, Irena Futro i Jan Cibail.

Przedstawiciele Samorządu Powiatowego – Starosta i Przewodniczący Rady oraz przedstawiciele Samorządu Miasta i Gminy – Burmistrz i Przewodniczący Rady, albumami prezentującymi powiat wągrowiecki i miasto Skoki, obdarowali członków Zarządu oraz najdłużej działających w Związku członków, a wśród nich: Stefana Witkiewicza, Pelagię Szwed, Edmunda Łosinieckiego, Jadwigę Pawlak, Mieszysławę Brajewską, Krystynę Bagażyk, Marię Rogoziecką, Krystynę Auguścińską, Leona Kamińskiego, Aleksandrę Larus, Krystynę Wiśniewską, Juliannę Kujawę, Marię Drzewiecką, Stanisławę Witkiewicz, Halinę Wołkow, Bogdana Starzyńskiego, Władysławę Kuchcińską, Stanisławę Kaczmarek, Mariannę Cugehert, Teresę Skowrońską, Helenę Burzyńską, Tadeusza Nowakowskiego i Pelagię Woźniak – odnośnie osób, którym los nie pozwolił na udział w spotkaniu, postanowiono, że członkowie Zarządu odwiedzą ich w domach i przekażą im przyznane dyplomy i albumy.

Spotkanie w Bibliotece swym śpiewem umilała „Harfa”, do której w wielu momentach przyłączali się uczestnicy uroczystości Jubileuszowych. Uroczystościom towarzyszyła też wystawa kronik z działalności Związku , w których szczególne miejsce zajmuje Zespół Śpiewaczy „Harfa” i jego „śpiewacze wojaże”.

Uroczystości w dniu 29 października br. zakończył wspólny toast oraz poczęstunek, na który składały się wspaniały tort okolicznościowy i specjalnie przygotowane na ten dzień przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Potrzanowie dania obiadowe.

E. Lubawy