Na terenie Skoków zainstalowano trzy czujniki jakości powietrza, mierzące zawartość pyłów PM 1, 2.5, 10. Wybrano lokalizację ulicy Akacjowej, Poznańskiej i Wincentego Ciastowicza.

Jakość powietrza w lipcu i sierpniu, na podstawie danych z w/w mierników kwalifikuje się jako bardzo dobra lub dobra. Zanieczyszczenia powietrza nie stanowią zagrożenia. Warunki idealne na aktywności na zewnątrz. Sprawdzanie odczytów z urządzeń jest możliwe z dowolnego miejsca. Wystarczy dostęp do Internetu, żeby w dowolnej chwili zapoznać się z wynikami pomiaru.

Adres czujnika zainstalowanego na ulicy Wincentego Ciastowicza (http://looko2.com/tracker.php?lan=&search=a020a6036703)

Celem instalacji urządzeń jest nieprzerwany pomiar zanieczyszczenia powietrza przez kotły grzewcze. Piece centralnego ogrzewania, w których palimy w okresie zimowym są głównym źródłem emisji zanieczyszczeń. Szkodliwe związki chemiczne powstają podczas niecałkowitego spalania większości paliw. Wydzielają się w trakcie spalania drewna, węgla, miału oraz palenia śmieci. Prawidłowo spalanego węgla czy drewna nie widać ani nie czuć. Dym i smród wynika ze złej techniki palenia. Nawet w sta­rym i brzyd­kim kotle można palić bez dymu. Wspólnie zatroszczmy się o czystość naszego powietrza i stosujmy prawidłową technikę spalania w naszych piecach, nie tylko żeby być „EKO” ale przede wszyst­kim dla wła­snej oszczęd­no­ści, bo dym to nie­spa­lone paliwo, a dokład­niej 30 – 70% tego paliwa.

Proponujemy zapoznać się ze strona internetową (http://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/) gdzie znajdą Państwo wiele artykułów na temat prawidłowego palenia w piecu.