Gmina Skoki zamierza przystąpić do częściowej wymiany oświetlenie  ulicznego na terenie miasta Skoki. W pierwszej kolejności mają być poddane wymianie oprawy oświetleniowe zamontowane na słupach typu parkowego w centralnej części miasta.

Istniejące źródła światła wyposażone są w klosze typu „kula” i zasilane żarówkami sodowymi o mocy 75W. W ramach modernizacji oświetlenia planowane jest zastąpione ich energooszczędnymi lampami typu LED o mocy 39W. W celu zmniejszeniu kosztów inwestycji i racjonalnego wykorzystania istniejących słupów, które są w dobrym stanie technicznym wymianie podlegać będą tylko oprawy oświetleniowe. Na próbę założono na dwóch słupach oświetleniowych nowe oprawy. Jedna z nich oświetla skrzyżowanie ulicy K. Wielkiego z Jana Pawła II, a druga przystanek autobusowy na Pl. Powstańców Wlkp.

W przypadku stwierdzenia, że nowe oprawy oświetleniowe poprawią warunki widoczności po zmierzchu, jest szansa na wymianę wszystkich lamp na pozostałych słupach w ilości ok. 150 szt.