Grupa Artystyczna Skoczki pierwszy wrześniowy weekend spędziła w Ośrodku Rekreacyjno – Turystycznym w Kamienicy. Prawie 40. artystycznych dzieci integrowało się poprzez wspólną zabawę, sport i edukację muzyczną. Dzieciaki spędzały czas na siłowni pod chmurką, na plaży, przy ognisku i podczas rejsu statkiem po jeziorze Durowskim w Wągrowcu. Rozpoczęcie nowego roku szkolnego – artystycznego od integracji grupy jest najlepszym sposobem na owocny sezon. Wiedzą o tym i dzieci, i ich instruktorzy. W Skoczkach obecnie śpiewa i tańczy 55. dzieci. Wyjazd zorganizowała Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Skokach. W kosztach partycypowali rodzice dzieci.

Wszystkim dzieciom i instruktorom za wspólny pobyt składam podziękowań moc. Na szczególną pochwałę zasłużyły Skoczki z najdłuższym stażem, które wzorowo opiekowały się młodszymi Skoczkowymi pociechami.

Dziękujemy:

Wójtowi Gminy Wągrowiec Przemysławowi Majchrzakowi za użyczenie nam Centrum Rekreacyjno – Turystycznego w Kamienicy

Jackowi Dukszcie za pomoc non stop i za ufundowanie wszelkich niezbędnych środków czystości

Justynie Kujawie za ufundowanie słodkości i napojów dla dzieci