ZOBACZ_FILMDożynki są ludowym świętem połączonym z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych. Od pokoleń obchodzone w całym kraju i tradycyjnie od wielu lat w Gminie Skoki.

Święto Plonów w Skokach charakteryzują pewne stałe punkty programu: msza święta, korowód, część obrzędowa, wręczanie statuetek Złoty Kłos, turniej sołectw i występy artystyczne oraz zabawa taneczna. Piękne wieńce, ozdobione na ludowo baloty, wiatraki, traktory i baby ze słomy są nieodzownym elementem dekoracji stadionu i ulic w mieście. Dodatkową atrakcję stanowią stoiska rękodzielniczo-warsztatowe.

Jak było w tym roku? dużo po Wielkopolsku, więcej po góralsku. Po to, aby poznać folklor Podhala, skosztować kwaśnicy, zobaczyć sztandar Związku Podhalan, kupić kierpce i posłuchać pięknej muzyki.

Msza święta w góralskiej oprawie słowno-muzycznej jedyna taka w Skokach i w Wielkopolsce. Niezwykłe brzmienie skrzypiec w rękach kapeli Podhalańskiego Zespołu Góralskiego Harnasie z Suchego, przepiękne śpiewy w wykonaniu Zespołu (kilka pokoleń), czytanie mszalne, psalm, modlitwa powszechna w góralskiej gwarze nie pozwolą o sobie zapomnieć. Wśród darów składanych przez starostów dożynkowych i „Skoczki”( na ludowo) chleb wypieczony w Poroninie i oscypki składane w asyście górali. Łzy w oczach wiernych i słowo księdza proboszcza Karola Kaczora tak piękne, że aż wzruszające i słusznie nagrodzone gromkimi brawami licznie zgromadzonych wiernych. Kościół w Skokach przez ponad godzinę przypominał Pęksowy Brzyzek w Zakopanem.

Korowód prowadził sprzed kościoła na stadion Marek Gramza Komendant Gminny OSP w Skokach, tworzyły: poczty sztandarowe, delegacje wieńcowe, starostowie dożynkowi,kapela góralska, goście dożynkowi, mieszkańcy gminy Skoki. O zapewnienie bezpiecznego przemarszu korowodu zadbali policjanci z Komisariatu Policji w Skokach oraz strażacy z OSP w Skokach.

Obrzędy dożynkowe na stadionie rozpoczęło składanie wieńców dożynkowych przez delegacje wieńcowe z Bliżyc, Chociszewa, Jabłkowa, Kakulina, Kuszewa, Lechlina, Łosińca, Pawłowa Skockiego, Pomarzanek, Potrzanowa, Rejowca, Roszkowa, Roszkówka i Sławicy. O tradycje obrzędowe zadbał Zespół Folklorystyczny „Wielkopolanie” oraz starostowie dożynkowi Lidia Grochulska i Stanisław Kaniewski, którzy przekazali chleb Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki Tadeuszowi Kłosowi. Burmistrz zgodnie z tradycją podzielił się chlebem z mieszkańcami i zaproszonymi gośćmi. W ramach części obrzędowej wszyscy zgromadzeni na stadionie mieszkańcy poczęstowani zostali przysmakami regionalnymi przygotowanymi przez Mobilną Firmę Gastronomiczną Bartosz Wołkow ze Skoków.

Występy taneczne i śpiewacze oraz koncert kapeli Podhalańskich Zespołów Góralskich „Harnasie” i „Małe Harnasie” z Suchego/k Poronina zwieńczyło uroczyste odczytanie listu z pozdrowieniami od Wójta Gminy Poronin przez Stanisława Staszela przewodniczącego Rady Gminy Poronin i kierownika artystycznego Zespołu. Pan Stanisław przekazał Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki Tadeuszowi Kłosowi ciupagę, nasz włodarz odwrotnie obdarował gościa porcelanowymi filiżankami z logo Gminy Skoki. Na partnerską współpracę międzygminną wyrazili wolę przedstawiciele Skoków i Poronina.

„Harnasie” śpiewały i tańczyły tak piknie, że nawet chmury przegonione zostały i bezwietrzna słoneczna pogoda nagrodziła talent i kunszt muzyczny artystów. Nagrodzili oczywiści i mieszkańcy brawami i gestami przyjaźni. Niemalże w rytm góralskiej muzyki na stadion wjechała kuchnia polowa,a w niej 100 litrów kwaśnicy. Było więc i smacznie.

Podczas Dożynek Burmistrz Tadeusz Kłos wręczył statuetkę „Złotego Kłosa”, nagrodę przyznawaną od kilku lat za działalność na rzecz rozwoju i budowania pozytywnego wizerunku Gminy Skoki. W tym roku „Złote Kłosy” przyznano rolnikowi wsi Łosiniec Tomaszowi Pauszkowi za szczególny wkład w rozwój wsi Łosiniec oraz Robertowi Kowalewskiemu właścicielowi Gospodarstwa Rybackiego w Skokach, dzierżawcy skockich wód za działania zmierzające do poprawy stanu środowiska naturalnego w Gminie Skoki.

Nagroda Herbu Powiatu Wągrowieckiego została przyznana Kurkowemu Bractwu Strzeleckiemu w Skokach przez Tomasza Kranca Wicestarostę Powiatu Wągrowieckiego. Bracia Kurkowi tradycyjnie zadbali o organizację turnieju strzeleckiego. W turnieju Brackim o Puchar z okazji Dożynek I miejsce zajął Waldemar Misiorny, II Karol Kłos, III Rafał Jarzembowski, IV Michael Jakubowski a V Robert Koteras. Natomiast w Otwartym Turnieju o Tarczę Burmistrza I miejsce wystrzelał Robert Koteras, tuż za nim znalazł się Rafał Buller, III był Karol Kłos, IV Piotr Witkowski, a V Małgorzata Florysiak. Wszystkim gratulujemy celnego oka i pewnej ręki.

VI Dożynkowy Turniej Sołectw zgromadził liczną grupę kibiców. O najwyższy stopień podium walczyły drużyny z następujących sołectw: Chociszewa, Kakulina, Jabłkowa, Pomarzanek, Sławicy, Rościnna, Szczodrochowa, Lechlinka, Sławy Wielkopolskiej, Potrzanowa, Jagniewic, Kuszewa i Łosińca. Wśród konkurencji turniejowych ciekawostką i nowością było przeciąganie ciągnika, zbieranie ziemniaków oraz wspinaczka na ściance. Tradycyjnie już dojenie sztucznej krowy przez sołtysów i bieg między balotami przez wszystkich uczestników z każdej drużyny cieszyły się powodzeniem. W roli sędziego głównego jak zwykle sprawdził się Krzysztof Mańka. W komisji jurorskiej zasiedli i sprawiedliwie „wyrokowali” Krystyna Dąbek, Józef Gołaszewski i Antoni Jurek z Wielkopolski.

Zwyciężyła ekipa z Rościnna, na drugim miejscu uplasowała się Sławica, a tuż za nią jeszcze na podium Sława Wielkopolska. Brawa dla wszystkich drużyn za wytrwałość.

Wieczór upłynął z Zespołem No To Co i zaintonowanym przez Antoniego Wiśniewskiego, a wyśpiewanym przez 2000 gardeł 100 lat dla Stefanka.

Łukasz Ogórkiewicz czuwał nad sprawną realizacją scenariusza mszy świętej, Karolina Stefaniak i Agnieszka Fertsch utrwaliły na zawsze dożynki w obiektywie aparatu. Katarzyna Dukszta instruktor i dzieci z Grupy Artystycznej „Skoczki” zadbały o oprawę święta na ludowo po wielkopolsku, Jacek Dukszta prowadził konferansjerkę jak zwykle profesjonalnie, godnie i z nutką humoru. Piotr Wiśniewski komentował turniejowe wyczyny rekreacyjno-sportowe. Dalej do nocy grały Kfiaty porywając do tańca tłumy publiczności.

 

Szczególnie dziękujemy tym organizacjom, rolnikom, sołtysom i mieszkańcom, którzy bezinteresownie włączyli się w organizację Święta Plonów. O nich i wykonanych przez nich działaniach piszemy poniżej.

Baloty przewiózł do Skoków i rozstawił Tadeusz Myszka prezes RSP w Lechlinie, małe baloty do dekoracji i turnieju sołectw dostarczył Stanisław Janecko i Tomasz Liberski z Potrzanowa. Dyrekcja Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego użyczyła pomieszczeń Ośrodka i gościnnie przyjęła 40. osobową grupę Podhalańskich Zespołów Góralskich Harnasie Chleby dożynkowe ufundowała Piekarnia Grochola ze Skoków, Pomagali w dekoracjach stadionu: Rafał Nowak sołtys Potrzanowa i panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Potrzanowie, Alojzy Maciejewski – sołtys Glinna, Mieczysław Krawczyk z Glinna, Monika Komasińska – sołtys z radą sołecką Chociszewa, Ewa Zygmaniak sołtys Rejowca i Arkadiusz Sommerfeld z Rejowca, Małgorzata Napierała sołtys i rada sołecka Jabłkowa, pomocą służył jak zawsze Andrzej Zaranek sołtys Grzybowa, Feliks Kaczmarek sołtys Bliżyc, Daniel Gapiński sołtys Sławicy, Anna Popadowska, Karol Kłos i Zuzia Szamocka. Ireneusz Belter zorganizował wystawę maszyn rolniczych, Firma „Matimex” Sp. z o.oz Kakulina użyczyła przyczepę do zabawy tanecznej, Mirosław Hamera i Firma Naftor z Rejowca użyczyli i  rozstawili namiot, Jan Sztylke z Bliżyc i Henryk Tabaczyński z Potrzanowa użyczyli bryczek konnych do przejazdu w korowodzie starostów dożynkowych i kapeli Harnasie, Stowarzyszenie Edukacyjne Tęcza z Jabłkowa użyczyło namioty,  Marian Deminiak ze Skoków przygotował do udziału w korowodzie konie w siodle, Ryszard Kobus dostarczył wiedzy teoretycznej dotyczącej sołectw,  Franciszek Deminiak ze Skoków zapewnił drewniane tablice, które służyły jako drogowskazy, Maria Rogalińska użyczyła plac pod wystawę maszyn rolniczych a Stanisław Kaniewski ze Skoków ciągnik C330 do konkurencji turniejowych oraz ziemniaki do turnieju sołectw. Marian Konrad ze Skoków zorganizował kuchnię polową i wydawanie kwaśnicy ugotowanej przez Bar Zapiecek ze Sławy Wlkp., Leszek Podraza z Lechlina sponsorował obchody dożynkowe w formie wsparcia finansowego, ktoś przyniósł kwiaty, jarzębinę i ziele do dekoracji. Klub Sportowy Wełna Skoki udostępnił pomieszczenia swojej siedziby organizatorom.

Wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w realizację obchodów dożynkowych 2013 dziękujemy najserdeczniej.

[iframe width=”640″ height=”360″ src=”http://www.youtube.com/embed/u5Luj-dR-sQ?feature=player_detailpage” frameborder=”0″ allowfullscreen]