Kiedy patrzymy na osoby, których warunki bytowe urągają ludzkiej godności, przychodzi nam do głowy jedna myśl: przecież Gmina powinna coś zrobić, jakoś tym ludziom pomóc!

Jednak nikt z nas nie zastanawia się jakim ludziom pomagamy i dlaczego do takiego stanu się doprowadzili. Jeśli jest to przypadek utraty zdrowia, czy życiowego nieszczęścia, pomoc jest naturalnym odruchem i obowiązkiem wpisanym w art. 4 Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001r. (Dz.U. z 2014, poz. 150).

Niestety obowiązkiem gminy jest także zabezpieczenie lokalu socjalnego dla osób eksmitowanych. Wystarczy posiadać status osoby bezrobotnej i w razie eksmisji lokal się dostaje. Przy tym lokal socjalny musi spełniać pewne wymagania jakościowe i często bywa tak, że eksmitowane osoby zamiast kary otrzymują nagrodę w postaci lepszego mieszkania. Taka sytuacja rodzi patologie i poczucie niesprawiedliwości społecznej. Pomoc ze strony gminy jest bardzo często niedoceniana, czego efektem są zniszczone a nawet zdemolowane lokale.

Problem dewastacji mieszkań komunalnych przez zamieszkujących je lokatorów dotyczy również Gminy Skoki, co potwierdza poniższe zdjęcie, mieszkania przy ul. Zamkowej w Skokach.