Szczepienia II dawką szczepionki odbędą się według następującego harmonogramu:

27.09.2021r. – Gmina Miejska Wągrowiec – Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Krótka 4, 62-100 Wągrowiec:          

– od godz. 15:00 do 16:00 dzieci z nazwiskami od „A” do „G”

– od godz. 16:00 do 17:00 dzieci z nazwiskami od „H” do „O”

– od godz. 17:00 do 18:00 dzieci z nazwiskami od „P” do „Ż”

28.09.2021r. – Skoki, Gołańcz, Mieścisko – Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skokach ul. Poznańska 2, 62-085 Skoki (budynek nr 3 przy hali widowiskowo-sportowej): 

– od godz. 10:00 do 11:10 dzieci z nazwiskami od „A” do „G”

– od godz. 11:10 do 12:20 dzieci z nazwiskami od „H” do „O”

– od godz. 12:20 do 13:30 dzieci z nazwiskami od „P” do „Ż”

29.09.2021r. – Gmina Wągrowiec, Damasławek, Wapno – Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Krótka 4, 62-100 Wągrowiec:                                             

– od godz. 15:00 do 16:00 dzieci z nazwiskami od „A” do „G”

– od godz. 16:00 do 17:00 dzieci z nazwiskami od „H” do „O”

– od godz. 17:00 do 18:00 dzieci z nazwiskami od „P” do „Ż”

Dziewczynki, które z przyczyn losowych nie mogą przyjechać na szczepienie 27.09.2021r. i 28.09.2021r. mogą się zgłosić w dniu 29.09.2021r. w wyznaczonych godzinach.

Do zaszczepienia niezbędna jest zgoda rodzica oraz kwestionariusz wywiadu przesiewowego. Właściwe formularze otrzymają Państwo drogą listowną, dostępne będą również na stronie www.edictum.pl. w zakładce „Programy”. W/w uzupełnione druki wraz z książeczką zdrowia dziecka należy zabrać ze sobą na szczepienie.

W związku ze stanem pandemii koronawirusa SARS-COV-2  do listu zostaną dołączone zasady bezpieczeństwa dotyczące wykonywania szczepień w czasie pandemii COVID-19. Dodatkowe informacje dostępne są pod nr telefonu 573149181 lub osobiście w siedzibie „EDICTUM” Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 31, I piętro, pok. 120.

Zapisy możliwe są przez internet: wagrowiechpvzapisy@gmail.com, oraz pod numerem telefonu 573149181

Pliki do pobrania:
Zgoda rodzica.doc
KWESTIONARIUSZ WYWIADU PRZESIEWOWEGO.doc