lWieś graniczy na północy z Bliżycami, na zachodzie i południu ze Stawianymi a na wschodzie z Lubowicami wchodzącymi w skład powiatu Gnieźnieńskiego.

Przy granicy Bliżyc znajduje się punkt trygonometryczny 112,7 m. n.p.m. Na północnym wschodzie obszaru Wysokiej wznosi wyżyna 97,6 m. a na południu druga 106,7 m. n.p.m.

Mała Wełna odgranicza wieś od wschodzących w skład powiatu gnieźnieńskiego Lubowic i Holendrów Rybińskich. Drobne wodościeki spływają do Małej Wełny.

Nazwa wsi powstała prawdopodobnie od założenia wsi na wzniesieniu, czyli że stoi na dość wysokim brzegu doliny, którą przepływa Mała Wełna spływająca z lewej strony do rzeki Wełny.

U schyłku XVIII w (1793 roku) całą Wysoką posiadał Maksymilian Złotnicki, później (aż poza 1840 – 1872) – Skoraczewscy. W 1846 roku wieś była w posiadaniu Józefa Skoraczewskiego. W 1864 roku wieś występuje jako majątek szlachecki. W 1878 roku właścicielem wsi był Józef Kolski. Obszar wsi zajmował 1225 mórg. W końcu XIX w. wieś przeszła w ręce Komisji Kolonizacyjnej.

Jeden z miejscowych dziedziców, prawdopodobnie Józef Skoraczewski założył we wsi szpital (dom opieki) na 2 osoby wyznania katolickiego, które przeżyły przynajmniej 55 lat, nie były karane i mieszkały przynajmniej 12 lat w tej wsi. Testamentem z dnia 26 stycznia 1853 roku ustanowił, że każdorazowy dziedzic lub właściciel wsi powinien dawać szpitalnikom wolne mieszkania ogrzewane, pościel i żywność.

Ostatnim dziedzicem polskim był Józef Kolski. W 1885 roku przed sprzedażą majątku, obszar wsi wynosił 338,79 ha, czysty dochód z ziemi wynosił 2552 marki.

W 1921 roku Wysoka była wsią włościańską. Mieszkało w niej 157 osób, w 1927 roku – 154, w tym 86 Niemców.

W okresie międzywojennym we wsi było 20 gospodarstw, w tym 14 niemieckich, 6 polskich. Była szkoła IV-klasowa o 1 nauczycielu.

W 1993 roku we wsi mieszkało 89 osób.

We wsi jest krzyż.

Źródło: Gustawa Patro „Miasto i Gmina Skoki” Wągrowiec 2001

Przez miejscowość Wysoka przechodzą dwa szlaki rowerowe: Cysterskie Szlak Rowerowy w Północnej Wielkopolsce (Poznań – Wągrowiec) oraz łącznikowy szlak rowerowy R8 o przebiegu: Dąbrówka Kościelna – Pawłowo Skockie – Wysoka – Rybno Wielkie – Kiszkowo –  Węgorzewo  – Skrzetuszewo – Brama III Tysiąclecia nad Jeziorem Lednickim – połączenie z trasą R-3 (długość 27,7 km)