Z PSZOK-U w styczniu skorzystało 115 właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skoki.

Rejestr właścicieli nieruchomości  przedstawia się następująco:

Liczba nieruchomości, z których dostarczono odpady wahała się w dni powszednie od 3 do 19, natomiast w soboty od 5 do 16:

Poniższy wykres przedstawia liczbę nieruchomości, z których dostarczono odpady, z podziałem na nieruchomości zamieszkałe i rekreacyjne:

Do PSZOK-U najczęściej przywożono: odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odzież i tekstylie.