LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH  DEKLAROWANY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓWTERMIN PŁATNOŚCI
SELEKTYWNIENIESELEKTYWNIE
Jednoosobowe16,00 zł32,00 złDO 25 KAŻDEGO MIESIĄCA
2-3 osobowe39,00 zł78,00 złDO 25 KAŻDEGO MIESIĄCA
4-5 osobowe65,00 zł130,00 złDO 25 KAŻDEGO MIESIĄCA
6 osobowe78,00 zł156,00 złDO 25 KAŻDEGO MIESIĄCA
7 osobowe79,00 zł158,00 złDO 25 KAŻDEGO MIESIĄCA
8 osobowe80,00 zł160,00 złDO 25 KAŻDEGO MIESIĄCA
9 osobowe81,00 zł162,00 złDO 25 KAŻDEGO MIESIĄCA
10 osobowe82,00 zł164,00 złDO 25 KAŻDEGO MIESIĄCA
11 osobowe83,00 zł166,00 złDO 25 KAŻDEGO MIESIĄCA
12 osobowe84,00 zł168,00 złDO 25 KAŻDEGO MIESIĄCA

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której ZAMIESZKUJĄ mieszkańcy.

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której NIE ZAMIESZKUJĄ mieszkańcy.

POJEMNOŚĆ DEKLAROWANEGO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNEDEKLAROWANY SPOSÓB ZBIERANIA ODPADÓWTERMIN PŁATNOŚCI
SELEKTYWNY NIESELEKTYWNY
60L20 zł40 złDO 25 KAŻDEGO MIESIĄCA
120L30 zł60 złDO 25 KAŻDEGO MIESIĄCA
240L40 zł80 złDO 25 KAŻDEGO MIESIĄCA
1100L180 zł360 złDO 25 KAŻDEGO MIESIĄCA
KP7 (7000L)1144 zł2288 złDO 25 KAŻDEGO MIESIĄCA

 

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

ROCZNA OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

DEKLAROWANY SPOSÓB ZBIERANIA ODPADÓWTERMIN PŁATNOŚCI
SELEKTYWNY NIESELEKTYWNY
165 zł330 złDO 25 LIPCA KAŻDEGO ROKU

 

Wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi prosimy kierować na rachunek bankowy BS Gniezno o/Skoki o numerze:

20 9065 0006 0040 0400 0185 0027

lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Skokach.