STAWKI ZA ODPADY KOMUNALNE OBOWIĄZUJĄCE  OD 1 CZERWCA 2020 r.

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE

 

Stawka opłatyKwota zwolnienia z opłaty z tytułu kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostownikuTermin płatności
30 zł /osobę/miesiąc

 

3 zł /osobę/miesiąc*

 

Do 25 każdego miesiąca

* przepisy ustawy przewidują ulgę wyłącznie dla nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Ulga nie dotyczy budynków wielolokalowych (bloków).

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy.

 NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE (sklepy, biura, szkoły, restauracje, przedsiębiorstwa itp.)
Pojemność
pojemnika/worka
Stawka za pojemnik/worekTermin płatności
Pojemnik 120 l6,30 złDo 25 każdego
miesiąca
Pojemnik 240 l12,60 zł
Pojemnik 1100 l58,20 zł
Pojemnik 1500 l79,30 zł
Pojemnik 2500 l132,20 zł
Pojemnik 7000 l370,30 zł
Worek 120 l18,00 zł

 

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

NIERUCHOMOŚĆ NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY, LUB INNA NIERUCHOMOŚĆ WYKORZYSTYWANA NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE Termin płatności
Ryczałtowa stawka opłaty za rok od nieruchomości165 zł *Do 25 lipca
każdego roku
   

*w roku 2020 ryczałtowa stawka wynosi tyle samo co w roku ubiegłym.

 

 

Wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi prosimy kierować na rachunek bankowy BS Gniezno o/Skoki o numerze:

20 9065 0006 0040 0400 0185 0027

lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Skokach.