LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH  DEKLAROWANY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW TERMIN PŁATNOŚCI
SELEKTYWNIE NIESELEKTYWNIE
Jednoosobowe 16,00 zł 32,00 zł DO 25 KAŻDEGO MIESIĄCA
2-3 osobowe 39,00 zł 78,00 zł DO 25 KAŻDEGO MIESIĄCA
4-5 osobowe 65,00 zł 130,00 zł DO 25 KAŻDEGO MIESIĄCA
6 osobowe 78,00 zł 156,00 zł DO 25 KAŻDEGO MIESIĄCA
7 osobowe 79,00 zł 158,00 zł DO 25 KAŻDEGO MIESIĄCA
8 osobowe 80,00 zł 160,00 zł DO 25 KAŻDEGO MIESIĄCA
9 osobowe 81,00 zł 162,00 zł DO 25 KAŻDEGO MIESIĄCA
10 osobowe 82,00 zł 164,00 zł DO 25 KAŻDEGO MIESIĄCA
11 osobowe 83,00 zł 166,00 zł DO 25 KAŻDEGO MIESIĄCA
12 osobowe 84,00 zł 168,00 zł DO 25 KAŻDEGO MIESIĄCA

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której ZAMIESZKUJĄ mieszkańcy.

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której NIE ZAMIESZKUJĄ mieszkańcy.

POJEMNOŚĆ DEKLAROWANEGO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE DEKLAROWANY SPOSÓB ZBIERANIA ODPADÓW TERMIN PŁATNOŚCI
SELEKTYWNY NIESELEKTYWNY
60L 20 zł 40 zł DO 25 KAŻDEGO MIESIĄCA
120L 30 zł 60 zł DO 25 KAŻDEGO MIESIĄCA
240L 40 zł 80 zł DO 25 KAŻDEGO MIESIĄCA
1100L 180 zł 360 zł DO 25 KAŻDEGO MIESIĄCA
KP7 (7000L) 1144 zł 2288 zł DO 25 KAŻDEGO MIESIĄCA

 

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

ROCZNA OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

DEKLAROWANY SPOSÓB ZBIERANIA ODPADÓW TERMIN PŁATNOŚCI
SELEKTYWNY NIESELEKTYWNY
165 zł 330 zł DO 25 LIPCA KAŻDEGO ROKU

 

Wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi prosimy kierować na rachunek bankowy BS Gniezno o/Skoki o numerze:

20 9065 0006 0040 0400 0185 0027

lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Skokach.