Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy

LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH

DEKLAROWANY SPOSÓB ZBIERANIA ODPADÓW

TERMIN PŁATNOŚCI

SELEKTYWNY (ZŁ)

NIESELEKTYWNY (ZŁ)

1 – OSOBOWE

15

30

DO 25 KAŻDEGO MIESIĄCA

2-3 – OSOBOWE

29

58

DO 25 KAŻDEGO MIESIĄCA

4-5 – OSOBOWE

39

78

DO 25 KAŻDEGO MIESIĄCA

6 – OSOBOWE

49

98

DO 25 KAŻDEGO MIESIĄCA

7 – OSOBOWE

50 (49+1)

100 (98+2)

DO 25 KAŻDEGO MIESIĄCA

8 – OSOBOWE

51 (49+2)

102 (98+4)

DO 25 KAŻDEGO MIESIĄCA

9 – OSOBOWE

52 (49+3)

104 (98+6)

DO 25 KAŻDEGO MIESIĄCA

10 – OSOBOWE

53 (49+4)

106 (98+8)

DO 25 KAŻDEGO MIESIĄCA

11- OSOBOWE

54 (49+5)

108 (98+10)

DO 25 KAŻDEGO MIESIĄCA

12 – OSOBOWE

55 (49+6)

110 (98+12)

DO 25 KAŻDEGO MIESIĄCA

13 – OSOBOWE

56 (49+7)

112 (98+14)

DO 25 KAŻDEGO MIESIĄCA

14 – OSOBOWE

57 (49+8)

114 (98+16)

DO 25 KAŻDEGO MIESIĄCA

15 – OSOBOWE

58 (49+9)

116 (98+18)

DO 25 KAŻDEGO MIESIĄCA

 

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy

POJEMNOŚĆ DEKLAROWANEGO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE

DEKLAROWANY SPOSÓB ZBIERANIA ODPADÓW

TERMIN PŁATNOŚCI

SELEKTYWNY (ZŁ)

NIESELEKTYWNY (ZŁ)

60L

10

20

DO 25 KAŻDEGO MIESIĄCA

120L

15

30

DO 25 KAŻDEGO MIESIĄCA

240L

20

40

DO 25 KAŻDEGO MIESIĄCA

1100L

90

180

DO 25 KAŻDEGO MIESIĄCA

KP7 (7000L)

572

1144

DO 25 KAŻDEGO MIESIĄCA

 

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Roczna opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

DEKLAROWANY SPOSÓB ZBIERANIA ODPADÓW

TERMIN PŁATNOŚCI

SELEKTYWNY (ZŁ)

NIESELEKTYWNY (ZŁ)

114

228

DO 25 LIPCA KAŻDEGO ROKU

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać przelewem na konto o numerze:

43 9065 0006 0040 0400 0185 0001

lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Skokach.