Gminny Koordynator ds. Uzależnień informuje, że w związku z epidemią koronawirusa w Polsce i na świecie zostało zawieszone udzielanie bezpośrednich konsultacji i porad specjalistycznych w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym w Skokach. Wychodząc jednak naprzeciw potrzebom osób z problemami alkoholowymi, narkotykowymi, członków ich rodzin oraz osób doznających przemocy domowej, okresowo zostają uruchomione w tym zakresie porady i konsultacje telefoniczne. Z dyżurującym psychologiem można kontaktować się odnośnie powyższych problemów  w dniach 27.03.2020r., 11.04.2020r. i 24.04.2020r. w godzinach od 10.00 do 15.00.
Telefonować należy bezpośrednio do psychologa pod numer 500 871 172.O wszelkich zmianach w zakresie działalności Punktu informować będziemy na bieżąco.