Gminny Koordynator ds. Uzależnień informuje, że w miesiącach październiku i listopadzie 2020 roku istnieje możliwość skorzystania z bezpośrednich konsultacji i porad specjalistycznych w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym w Skokach. Specjaliści będą dyżurować w lokalu mieszczącym się na ul. Ciastowicza 11 (suterena Urzędu Miasta i Gminy w Skokach) w następujących terminach:

– psycholog p. Jolanta Korczowska – Jankowiak w dniach: 09.10, 24.10, 06.11 i 21.11.2020r. w godzinach od 10.00 do 15.00

w dniach: 10.10, 30.10, 31.10, 14.11, 20.11, 28.11 w godzinach od 10.00 do 16.00

– terapeuta leczenia uzależnień p. Elżbieta Ciećmierowska w dniach:  12.10, 31.10, 09.11, 28.11.2020r. w godz. 07.30 – 12.00

Jednakże w związku z epidemią koronawirusa, wychodząc naprzeciw potrzebom osób z problemami alkoholowymi, narkotykowymi, członków ich rodzin oraz osób doznających przemocy domowej, w wymienionych wyżej dniach i godzinach ze specjalistami można się również kontaktować telefonicznie w celu uzgodnienia terminu porady udzielanej przez telefon:

– z p. Jolantą Korczowską – Jankowiak pod numerem 500 871 172

– z p. Elżbietą Ciećmierowską – pod numerem 600 202 327

Informujemy jednocześnie, że począwszy od miesiąca października Punkt Informacyjno – Konsultacyjny zwiększa swoją ofertę o porady certyfikowanych trenerów umiejętności społecznych. Można się z nimi konsultować w sprawach dotyczących dzieci, młodzieży i dorosłych z dysfunkcjami w sferze społecznej (m.in. młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym, osobami długotrwale bezrobotnymi, osobami z różnego typu niepełnosprawnościami).

W poniższych terminach przyjmować będą:

Alicja Kramer: 19.10, 16.11, 07.12.2020r. w godz. 17:00-18:00

Joanna Tomczak: 20.10, 17.11, 08.12.2020r. w godz. 12:30-13:30