Gminny Koordynator ds. Uzależnień informuje, że w związku z epidemią koronawirusa w Polsce i na świecie zostało zawieszone udzielanie bezpośrednich konsultacji i porad specjalistycznych w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym w Skokach. Wychodząc jednak naprzeciw potrzebom osób z problemami alkoholowymi, narkotykowymi, członków ich rodzin oraz osób doznających przemocy domowej, okresowo zostają uruchomione w tym zakresie porady i konsultacje telefoniczne.

Gminny Koordynator ds. Uzależnień informuje, że w związku z pandemią koronawirusa zostało zawieszone udzielanie bezpośrednich konsultacji i porad specjalistycznych w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym w Skokach.

Wychodząc jednak naprzeciw potrzebom osób z problemami alkoholowymi, narkotykowymi, członków ich rodzin oraz osób doznających przemocy domowej, okresowo zostają uruchomione w tym zakresie porady i konsultacje telefoniczne.

Z dyżurującymi specjalistami można kontaktować się odnośnie powyższych problemów w podanych niżej terminach:

– z psychologiem p. Jolantą Korczowską – Jankowiak w  dniach 24.04.2020r., 09.05.2020r. i 22.05.2020r.

w godzinach od 10.00 do 15.00 pod numerem 500 871 172.

– z terapeutą leczenia uzależnień p. Elżbietą Ciećmierowską w dniach 25.04.2020r., 11.05.2020r. i 30.05.2020r.

w godz. 9.00 do 13.30 pod numerem 600 202 327

O wszelkich zmianach w zakresie działalności Punktu informować będziemy na bieżąco.

Gminny Koordynator ds. Uzależnień informuje, że w związku z epidemią koronawirusa w Polsce i na świecie zostało zawieszone udzielanie bezpośrednich konsultacji i porad specjalistycznych w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym w Skokach. Wychodząc jednak naprzeciw potrzebom osób z problemami alkoholowymi, narkotykowymi, członków ich rodzin oraz osób doznających przemocy domowej, okresowo zostają uruchomione w tym zakresie porady i konsultacje telefoniczne.

Z dyżurującymi specjalistami można kontaktować się odnośnie powyższych problemów w podanych terminach:

– z psychologiem p. Jolantą Korczowską – Jankowiak w  dniach 11.04.2020r. i 24.04.2020r.

w godzinach od 10.00 do 15.00 pod numerem 500 871 172.

– z terapeutą leczenia uzależnień p. Elżbietą Ciećmierowską w dniach 06.04.2020r. i 25.04.2020r.

w godz. 9.00 do 13.30 pod numerem 600 202 327

O wszelkich zmianach w zakresie działalności Punktu informować będziemy na bieżąco.