XX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej Gminy Skoki

Nagranie wideo 20. sesji Rady Miejskiej Gminy Skoki

Wyniki głosowań

 1. Wybór sekretarza obrad (PDF)
 2. Wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Skoki o wprowadzenie w punkcie 6.11) Projektu uchwały w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Skoki na rok szkolny 2020/2021 (PDF)
 3. Wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Skoki o wprowadzenie w punkcie 6.12) Projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Murowana Goślina (PDF)
 4. Autopoprawka Burmistrza w sprawie zmiany zapisu w wydatkach w dziale 600 (PDF)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2020 r. (PDF)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata 2020-2036 (PDF)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (PDF)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skoki na obszarze wsi Rejowiec i Szczodrochowo (PDF)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skoki w części wsi Rejowiec (PDF)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na czas nieoznaczony, nieodpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Skoki (PDF)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Skokach w rejonie ulicy Rościńskiej (PDF)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Potrzanowie przy ul. Modrakowej i Rumiankowej (PDF)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Sławie Wielkopolskiej (obręb Szczodrochowo) przy ulicy Fioletowej (PDF)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Sławie Wielkopolskiej (obręb Szczodrochowo) przy ulicy Żółtej (PDF)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Skoki na rok szkolny 2020/2021 (PDF)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Murowana Goślina (PDF)