X sesja VIII kadencji Rady Miejskiej Gminy Skoki

Nagranie wideo 10. sesji Rady Miejskiej Gminy Skoki

Wyniki głosowań

 1. Wycofanie z porządku obrad punktu 7.12) podjęcie uchwały w sprawie zasad korzystania ze świetlic wiejskich, stanowiących własność Gminy Skoki, przekazanych sołectwom (PDF)
 2. Wprowadzenie punktu 7.12) podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu (PDF)
 3. Wycofanie punktu 7.4) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Skoki (PDF)
 4. Wycofanie punktu 7.4) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Skoki – reasumpcja (PDF)
 5. Wycofanie punktu 7.9) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Skokach przy ulicy Antoniewskiej (Piła Młyn) (PDF)
 6. Przyjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu (PDF)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata 2019-2036 (PDF)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata 2019-2036. – reasumpcja (PDF)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wokół stacji kolejowej w Sławie Wielkopolskiej i wzdłuż fragmentu linii kolejowej nr 356 w Skokach (PDF)
 10. Za pozytywnym zaopiniowaniem rozstrzygnięcia Burmistrza Miasta i Gminy Skoki do uwagi nr 1 złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Skoki (PDF)
 11. Za pozytywnym zaopiniowaniem rozstrzygnięcia Burmistrza Miasta i Gminy Skoki do uwagi nr 2 złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Skoki (PDF)
 12. Za pozytywnym zaopiniowaniem rozstrzygnięcia Burmistrza Miasta i Gminy Skoki do uwagi nr 3 złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Skoki (PDF)
 13. Za pozytywnym zaopiniowaniem rozstrzygnięcia Burmistrza Miasta i Gminy Skoki do uwagi nr 4 złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Skoki (PDF)
 14. Za pozytywnym zaopiniowaniem rozstrzygnięcia Burmistrza Miasta i Gminy Skoki do uwagi nr 5 złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Skoki (PDF)
 15. Za pozytywnym zaopiniowaniem rozstrzygnięcia Burmistrza Miasta i Gminy Skoki do uwagi nr 6 złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Skoki (PDF)
 16. Za pozytywnym zaopiniowaniem rozstrzygnięcia Burmistrza Miasta i Gminy Skoki do uwagi nr 7 złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Skoki (PDF)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Skoki (PDF)
 18. Podjęcie uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w Przedszkolu Samorządowym im. Kubusia Puchatka w Skokach, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Skoki (PDF)
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego (PDF)
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia pomnika przyrody (PDF)
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/232/2017 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Skoki (PDF)
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Skokach przy ulicy Antoniewskiej (Piła Młyn) (PDF)
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Potrzanowie przy ul. Włókna (PDF)
 24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przejazdu i przechodu na nieruchomości będącej własnością Gminy Skoki położonej w Rejowcu (PDF)
 25. Przyjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu – reasumpcja (PDF)