Niedziela, 31 maja stała się sprawdzianem umiejętności i siły bojowej skockich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, a miało to miejsce na boisku sportowym w Lechlinie.
Odbywały się tu Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze, a w szranki stanęło 8 drużyn z 4 jednostek OSP. Zawody rozgrywano w kategoriach seniorów i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, w konkurencji sportowej – sztafecie i w ćwiczeniach bojowych, a po ich łącznym zsumowaniu i odliczeniu punktów karnych, okazało się co następuje:

W kategorii seniorów startowały 4 jednostki. Tutaj najlepszą, która zajęła I miejsce, była reprezentacja Potrzanowa. II miejsce zdobyła reprezentacja Rościnna, III miejsce wywalczyła reprezentacja Lechlina, a IV miejsce reprezentacja Skoków.

W kategorii Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Dziewcząt startowały 2 drużyny, a zwycięstwo wywalczyła reprezentacja dziewcząt z Potrzanowa. II miejsce zajęły dziewczęta z Rościnna.
W kategorii Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Chłopców, I miejsce zajęli młodzi strażacy z Lechlina, a II przypadło drużynie z Potrzanowa.
Tak więc OSP Potrzanowo, kolejny raz będzie reprezentować będzie naszą Gminę i bronić jej honoru w trakcie Powiatowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych w Wągrowcu.
Wszystkie drużyny uczestniczące w Zawodach otrzymały pamiątkowe dyplomy, a zdobywcy trzech pierwszych miejsc puchary. Natomiast członkowie drużyn młodzieżowych dodatkowo obdarowani zostali medalami.

Organizatorem Zawodów był Zarząd Gminny OSP w Skokach przy współudziale Ochotniczej Straży Pożarnej w Lechlinie, a umiejętności ochotników oceniała komisja pod przewodnictwem aspiranta sztabowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu, Tadeusza Stasiaka.

Gośćmi zawodów byli: Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu, młodszy brygadier Zbigniew Dziwulski, gospodarz Gminy – Burmistrz Tadeusz Kłos i radny Rady Miejskiej Gminy Skoki, Ryszard Jasiński oraz szczególnie liczna publiczność nie tylko z Lechlina i Gminy Skoki, ale i z okolicznych gmin.

E. Lubawy