Na placu Powstańców Wielkopolskich odbyła się w sobotę, 13 sierpnia podniosła uroczystość, której przesłaniem było upamiętnienie ważnych wydarzeń w historii Polski i Polaków.

Rok 2018 zapoczątkował wiele ważnych jubileuszy jak choćby 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, 100-lecie wybuchu powstania wielkopolskiego, 100-lecie wojny polsko- bolszewickiej oraz 100-lecie powstań śląskich.

Niestety, pandemia Covid -19 spowodowała, iż uroczystość ich upamiętnienia nie mogła odbyć się w roku jubileuszowym – powiedziała w swoim wystąpieniu Dorota Mrozińska, wiceprezeska Towarzystwa Miłośników Miasta Skoki i Ziemi Skockiej (TMMSiZS).

– Oddajemy dzisiaj hołd legionistom polskim z lat 1914 – 1918, którzy toczyli pełne żołnierskiego poświęcenia walki z zaborcami, upamiętniamy również żołnierzy polskich korpusów 1917 – 1918, którzy walcząc zwycięsko z bolszewikami na drogach do Bobrujska i w jego obronie, jako skrawku wolnej Polski, stoczyli krwawy bój z Niemcami pod Kaniowem. Pamiętamy o żołnierzach wojny polsko – ukraińskiej 1918-1919, bohatersko broniących Lwowa.
Jesteśmy związani serdeczną więzią z powstańcami wielkopolskimi za wydarcie Niemcom Wielkopolski i przywrócenie jej macierzy. Wielki pokłon oddajemy żołnierzom wojny polsko – bolszewickiej 1919-1920, którzy pokonując bolszewików, uratowali Europę przed komunizmem, a odwagą i zaciętością w walce przysporzyli sobie chwały bojowej. Upamiętniamy też powstańców śląskich 1919-1921, którzy w trzech powstaniach zapewnili przynależność większości Śląska do Polski, w walkach tych brali również udział żołnierze powstania wielkopolskiego, byli żołnierze polskich korpusów i legionów polskich.”

Bożena Kołpowska, członkini TMMSiZS, zaproponowała zarządowi Towarzystwa odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Walne Zebranie Członków zatwierdziło realizację tej idei. Treść inskrypcji opracował Michał Kołpowski, a zaaprobował Instytut Pamięci Narodowej.

Formę graficzną zaprojektował prof. Janusz Marciniak. Tablicę wykonała firma Państwa Piaskowskich., a sfinansowała Gmina Skoki. Koordynatorem tego przedsięwzięcia była prezes TMMSiZS Iwona Migasiewicz wraz z zarządem.

tablica przesłonięta biało - czerwoną szarfą

Na tablicy znalazła się inskrypcja:

W hołdzie bohaterom walk o niepodległość i granice Rzeczypospolitej Polskiej:
legionistom polskim 1914-1918
żołnierzom polskich korpusów 1917-1918
żołnierzom wojny polsko-ukraińskiej 1918-1919
powstańcom wielkopolskim 1918-1919
żołnierzom wojny polsko-bolszewickiej 1919-1921
powstańcom śląskim 1919-1921
w stulecie tych wydarzeń –
skoczanie

Odsłonięcia tablicy dokonali inicjatorzy – Bożena i Michał Kołpowscy, a poświęcenia tablicy dokonał ks. Karol Kaczor, proboszcz miejscowej parafii. Chór Kameralny pod dyrekcją Andrzeja Kaliskiego wykonał „Modlitwę o pokój”.

Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej była okazją do wręczenia Medalu Wierni Tradycji. Z rąk Tadeusza Musiała – prezesa Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 oraz Wawrzyńca Wierzejewskiego – prezesa Zarządu Wojewódzkiego TPPW 1918/1919 otrzymali je: Grzegorz Misiak, Michał Pawlaczyk, Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Skokach, Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skokach, 7. Skocka Drużyna Harcerska „Hyce” im. gen. Stanisława Sosabowskiego, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Antoniewie.

Po uroczystości wręczenia medali delegacje samorządu powiatowego, Gminy Skoki, organizacji pozarządowych, społecznych, placówek oświatowych i organizacji politycznych złożyły pod tablicą wiązanki kwiatów.

W imieniu Powiatu Wągrowieckiego kwiaty złożyła Małgorzata Osuch, przewodnicząca Rady Powiatu Wągrowieckiego. Samorząd Gminy Skoki reprezentowali m.in. Tadeusz Kłos – burmistrz miasta i gminy oraz Zbigniew Kujawa – przewodniczący rady. Wicestarosta Michał Piechocki wziął udział w spotkaniu w siedzibie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, które poprzedzało turniej strzelecki „100 lat Polski Niepodległej”, zorganizowany z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Miasta Skoki i Ziemi Skockiej, Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Skokach oraz skockiego koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.

Galeria zdjęć poniżej przedstawia opisaną w artykule uroczystość odsłonięcia tablicy na skockim rynku, autor zdjęć Franciszek Szklennika: