Z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Miasta Skoki i Ziemi Skockiej we wtorek, 22 września odbyło się spotkanie w sprawie stanu czystości rzek i jezior na terenie gminy Skoki. W spotkaniu udział wzięli Burmistrz Miasta i Gminy Skoki oraz pracownicy Urzędu, Burmistrz Miasta i Gminy Rogoźno, Członkowie Towarzystwa Miłośników Miasta Skoki i Ziemi Skockiej, Przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, radni gminni oraz radni powiatu wągrowieckiego oraz obornickiego, dzierżawca stawów rybnych, wędkarze, członkowie Stowarzyszenia „Natura Budziszewko”, przedstawiciele prasy lokalne oraz licznie przybyli mieszkańcy.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość przedstawiania swojego stanowiska i opinii na temat złego stanu wód. Przedstawiciele poszczególnych służb oraz samorządów poinformowali o podjętych działaniach w zakresie obecnej sytuacji. Wszystkim uczestnikom spotkania dziękujemy za merytoryczną dyskusję oraz przybycie. Przedstawione opinie i informacje są cennym materiałem do dalszych działań zarówno dla samorządu jak i pozostałych służb nadzorujących stan naszych wód. O kolejnych działaniach będziemy Państwa na bieżąco informować.