Przypominamy, że na terenie Gminy realizowane są liczne zajęcia dla mieszkańców- finansowane z budżetu Gminy Skoki w ramach realizacji zadań publicznych- zachęcamy do zapoznania się z ofertą i wzięcia udziału w projektach!

1/ Zajęcia sportowe dla dorosłych, młodzieży i dzieci:

  • zadanie całoroczne realizowane przez Stowarzyszenie pn. KS Wełna w Skokach- wartość zadania: 170.620,00 zł (dofinansowanie Gminy Skoki 155.000,00 zł).

 Oferta zajęć w piłkę nożną (mecze, treningi, sparingi, wyjazdy, spotkania integracyjne)- szczegóły po numerem telefonu 604079195 oraz na facebook KS Wełna Skoki.

https://www.facebook.com/pages/category/Amateur-Sports-Team/KS-We%C5%82na-Skoki-Oficjalna-Strona-262426384329028/

 

  • Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Aktywne Skoki- Grand Prix Skoków w biegach przełajowych oraz Nordic Walking 2020- – wartość zadania: 8700,00 zł (dofinansowanie Gminy Skoki 6000,00 zł).

Oferta: zajęcia sportowe, rekreacyjne -szczegóły: http://aktywneskoki.pl/

 

2/ Zajęcia dla dzieci i młodzieży:

  • Zajęcia i opieka pozalekcyjna dla dzieci z terenu Gminy Skoki- Towarzystwo Wspierania Rodziny i Dziecka Alia w Antoniewie- wartość zadania: 5.000,00 zł zadanie w całości finansowane jest przez Gminę Skoki. Oferta: warsztaty z robotyki, zajęcia artystyczne, plastyczne, kreatywne zajęcia świetlicowe.

Szczegóły: https://www.facebook.com/alia.towarzystwo/

3/Zajęcia dla osób w wieku emerytalnym:

  • „W zdrowy, ciele zdrowy duch- edycja VII” zadanie całoroczne realizowane przez Stowarzyszenie Edukacyjne Tęcza z siedzibą w Jabłkowie – wartość zadania: 45.000,00  zadanie w całości finansowane jest przez Gminę Skoki.

Oferta dla seniorów: wyjazdy na basen, marsze Nordic Walking,  rajdy rowerowe, zajęcia Pilates, ćwiczenia Zdrowy Kręgosłup, wykłady profilaktyczne dot. żywienia, warsztaty z zakresu: psychologii i relaksacji, fizjoterapii i osteopatii.

Szczegóły: http://stowarzyszenietecza.pl/category/projekty/w-zdrowym-ciele-zdrowy-duch/ oraz pod numerem telefonu 691478843.

4/ Zajęcia bez ograniczeń wiekowych

  • „ Prowadzenie orkiestry dętej oraz nauka gry na instrumentach” zadanie całoroczne realizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Skokach- wartość zadania 97.830,00 ( dofinansowanie Gminy Skoki to 90.000,00 zł.)

Oferta: nauka gry na instrumentach, koncerty, wyjazdy.

Szczegóły: pod numerem telefonu 604 493 670 lub 606 503 636 oraz https://www.facebook.com/pages/category/Musician-Band/Orkiestra-D%C4%99ta-OSP-w-Skokach-701065583360604/