Szanowni Mieszkańcy,
pracownicy Referatu Ochrony Środowiska w miesiącach lipiec i sierpień w dniach odbioru odpadów komunalnych, prowadzili na terenie gminy kontrole prawidłowej segregacji odpadów.

Główną przyczyną podjęcia powyższych działań był fakt zgłaszana przez firmę odbierającą odpady niewłaściwej bądź niepełnej segregacji odpadów w gospodarstwach domowych, przedsiębiorstwach oraz na terenie działek rekreacyjnych.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Skoki za rok 2019 wykazała, iż masa odpadów zbieranych w sposób selektywny jest niższa w stosunku do roku ubiegłego, z kolei masa niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (czarny pojemnik) jest wyższa. Powyższe zjawisko może skutkować nieosiągnięciem wymaganego poziomu recyklingu, a w dalszej kolejności nałożeniem na gminę wysokich kar finansowych.

NIEPRAWIDŁOWA SEGREGACJA

Pracownicy Referatu Ochrony Środowiska  otrzymują coraz więcej zgłoszeń od odbiorcy odpadów mówiące o tym, iż znaczna część mieszkańców wyrzuca cenny surowiec recyklingowy tj.: metale, aluminium, plastik, czy szkło do pojemników przeznaczonych na odpady zmieszane (tzw. balast).

Rzeczywiście przeprowadzone kontrole potwierdziły ten fakt, na potwierdzenie czego poniżej przedstawiamy przykładowe zdjęcia pojemników z ich zawartością.                    

Przypominamy, że opakowania należy dokładnie opróżnić. Nie trzeba ich myć!                              

Firma jest zobowiązana każdorazowo do kontroli zawartości zarówno pojemników oraz worków w celu określenia prawidłowości segregowania odpadów. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, odbierający odpady zobligowany jest niezwłocznie powiadomić o zaistniałym fakcie tut. Urząd.

UWAGA!!!

Dwukrotne powiadomienie pracownika Urzędu przez podmiot odbierający odpady o  mieszaniu surowców wtórnych z odpadami zmieszanymi  będzie skutkowało naliczeniem opłaty podwyższonej w wysokości czterokrotności stawki podstawowej tzn. z 30 zł do 120 zł  miesięcznie od jednej osoby.

W przypadku wątpliwości dot. sposobu segregacji, warto skorzystać z bezpłatnej aplikacji Eco Harmonogram, gdzie po wpisaniu nazwy odpadu w zakładce „Gdzie wrzucić” wskazywana jest właściwa sekcja. Aplikacja dostępna jest na stronie www.ecoharmonogram.pl. Wystarczy wejść na swoim Smarfonie do sklepu z aplikacjami, wyszukać aplikacji Eco Harmonogram i kliknąć zainstaluj!

Poniżej przedstawiamy przykładowe odpady, które zostały niewłaściwie posegregowane z wypisaną poprawną sekcją do której powinny trafić:

  • kartony po mleku –>  worek żółty –> tworzywo sztuczne
  • wiaderko po drewnochronie –> PSZOK
  • butelki plastikowe, folia –>  worek żółty –> tworzywo sztuczne
  • słoiki, butelki szklane –>  worek zielony –> szkło
  • odzież –>PSZOK
  • bioodpady (chwasty, resztki warzyw, trawa, liście) –>  pojemnik brązowy –> bioodpady
  • puszki metalowe po napojach –>  worek żółty –> tworzywo sztuczne
  • gazety, kartony –>  worek niebieski –> makulatura