25 sierpnia w Skokach odbyły się Dożynki Powiatowo-Gminne. Głównym miejscem obchodów święta plonów, był stadion przy ulicy Parkowej, ale rozpoczęcie dożynek miało miejsce w Kościele pod wezwaniem Św. Mikołaja Biskupa, gdzie odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji rolników, podczas której poświęcone zostały dożynkowe wieńce oraz bochen chleba. Oprawę muzyczną Mszy zapewniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta działająca przy Domu Kultury w Mieścisku oraz Zespół Pieśni i Tańca „Łany” przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Po mszy barwny korowód dożynkowy ruszył w kierunku stadionu.

W korowodzie na stadion dotarli gospodarze tegorocznych Dożynek Starosta Wągrowiecki Michał Piechocki oraz Burmistrz Miasta i Gminy Skoki Tadeusz Kłos, poczty sztandarowe, delegacje wieńcowe z powiatu, gmin i sołectw, starostowie dożynkowi, których w korowodzie wieziono bryczką, Skoczki w ludowych strojach, zaproszeni goście, a przede wszystkim rolnicy, dla których dożynki są ukoronowaniem ich całorocznej pracy. Na stadionie korowód przywitał szpaler utworzony przez członków Zespołu Pieśni i Tańca „Łany”, ubranych w tradycyjne ludowe stroje. Ze sceny wszystkich witała Dyrektor Biblioteki Publicznej pani Elżbieta Skrzypczak oraz pan Piotr Woltman, współprowadzący imprezę. Zaprezentowano wieńce dożynkowe, a przy okazji w kilku słowach przedstawiono każdą z gmin powiatu wągrowieckiego. Na scenie wystąpił, witając wszystkich przybyłych, gospodarz Dożynek Burmistrz Miasta i Gminy Skoki Tadeusz Kłos. Głos zabrał poseł Killion Muynama orazEugeniusz Pyrzyński, Prezes Zarządu Powiatowego PSL.

Nadszedł czas na zwyczaje i obrzędy dożynkowe. Starostowie dożynkowi w tym roku zaszczyt ten przypadł pani Barbarze Sommerfeld oraz panu Tadeuszowi Dullowi przekazali gospodarzom bochen chleba, którym następnie dzielono się z wszystkimi przybyłymi. Wszystkie delegacje wieńcowe w podziękowaniu za trud włożony w przygotowanie wieńca otrzymały symboliczny chlebek dożynkowy. Bochny chleba trafiły również na ręce włodarzy gmin powiatu, którzy otrzymali również drobny podarunek w postaci „Skarbów Skockiej Spiżarni”.

Starosta Wągrowiecki wręczył 23 wyróżnienia, Nagrodę Herbu Powiatu, dla osób i firm działających na rzecz rolnictwa i z rolnictwem związanych. Wśród nagrodzonych z Gminy Skoki są: Koło Gospodyń Wiejskich w Potrzanowie za wkład w rozwój wsi, Gospodarstwo Agroturystyczne Danuty i Piotra Białachowskich z Potrzanowa za popularyzację walorów turystycznych Powiatu Wągrowieckiego, pan Tadeusz Myszka Prezes Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Lechlinie za skuteczne zarządzanie Spółdzielnią, pan Łukasz Kantorski rolnik z Potrzanowa za pracę włożoną w rozwój gospodarstwa oraz Gminna Spółka Wodna w Skokach za skuteczną pracę na rzecz rolników.

Nagrody otrzymali również laureaci zorganizowanego przez redakcję „Głosu Wągrowieckiego” Konkursu na Sołtysa Roku 2012. W finałowej 11. znalazł się sołtys sołectwa Bliżyce Feliks Kaczmarek.

Pan Antoni Wiśniewski odśpiewał „Odę do Pyry”, a dzieci z Grupy Artystycznej Skoczki, ubrane w ludowe stroje, częstowały wszystkich wielkopolską pyrą z gzikiem.

W części artystycznej Święta Plonów zaprezentował się Zespół Pieśni i Tańca „Łany” przy UP w Poznaniu, prezentując tańce narodowe. Zespoły reprezentujące poszczególne gminy występowały pomiędzy konkurencjami Dożynkowego Turnieju Gmin Powiatu Wągrowieckiego o „Złoty Kłos”. Na scenie zaprezentowały się Kasztelanki z Gołańczy, Łekneńska Kapela Biesiadna, Zespół Taneczny z Niemczyna, oraz Grupa Artystyczna Skoczki. A tuż obok sceny rozgrywał się Turniej Dożynkowy Gmin Powiatu Wągrowieckiego o „Złoty Kłos”, w którym 6 drużyn walczyło w 5 konkurencjach: dojeniu sztucznej krowy, rzucie gąbką nad ścianą, slalomowym biegu wahadłowym, prawdzie o naszych chłopach oraz workowaniu ziarna. Najlepiej poradziła sobie drużyna z gminy Wągrowiec zdobywając tym samym „Złoty Kłos”, na miejscu drugim uplasowała się reprezentacja gminy Damasławek, a miejsce trzecie zajęła gmina Gołańcz. Nagrody wręczał Burmistrz Tadeusz Kłos. Nad całością turnieju czuwało żniwne jury w osobach: Krystyny Dąbek, Józefa Gołaszewskiego i Antoniego Jurka. Sędzią głównym zawodów był Krzysztof Mańka.

Tuż po wręczeniu nagród uczestnikom Turnieju Dożynkowego, wyniki konkursu strzeleckiego ogłosili Bracia Kurkowi. W turnieju samorządowców o Tarczę starosty Wągrowieckiego pierwsze miejsce zajął Tadeusz Synoracki, miejsce drugie Jacek Michalak, a miejsce trzecie wywalczył Krzysztof Migasiewicz. W Turnieju o Tarczę Burmistrza Skoków zwycięzcą został Jacek Sadyś, miejsce drugie zajął Karol Kłos, na miejscu trzecim uplasował się Sławomir Frachanowski. Turniej Pań o Tarczę Bractwa Kurkowego w Skokach wygrała Małgorzata Suchanecka, kolejne miejsca zajęły Monika Radecka i Janina Szymańska. W tym czasie na scenie trwały już przygotowania gwiazdy wieczoru Trubadurów. Koncert przyciągnął na stadion wielu fanów grupy. Panowie zaśpiewali swoje największe przeboje, wzbudzając owacje wśród zgromadzonych. Na specjalne życzenie publiczności zespół bisował. Na zakończenie tegorocznych dożynek zaśpiewał skocki zespół „Lotos” rozgrzewając zgromadzonych na stadionie przed wieczorną zabawą taneczną, do której przygrywał zespół „TAKT”, chętnych do tańca nie brakowało.

W trakcie Święta Plonów odbył się również konkurs na Najdłuższy Warkocz. Do rywalizacji w III kategoriach wiekowych stanęło 17 dziewcząt i jeden chłopiec. Najdłuższym warkoczem w kategorii 11-15 lat mogła pochwalić się Ilona Nowicka (79cm). W przedziale wiekowym do lat 7 zwyciężyła Agata Nowicka(41 cm), a w kategorii 7-10 lat Paulina Kubiak(70cm). Każdy z uczestników został obdarowany drobnym upominkiem.

Na stadionie każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Były stoiska rękodzielnicze, prezentowały się gminy powiatu wągrowieckiego, goście z gminy partnerskiej w Luneburga panie z Muzeum Regionalnego w Wągrowcu prowadziły warsztaty plastyczne dla dzieci, ciekawym miejscem było Ministerstwo Motyli gdzie każdy mógł obejrzeć m.in. żywe motyle. Były dmuchańce i potężna trampolina. Był pszczelarz, pani z ręcznie robionymi zabawkami, Koła Gospodyń Wiejskich z pięknie pachnącymi wypiekami. Miłośnicy maszyn rolniczych mogli zobaczyć jakimi narzędziami dysponowali rolnicy dawniej, a jakie maszyny mają do dyspozycji dziś. O piękne maszyny zatroszczyli się rolnicy w osobach: Jana Patelskiego, Roberta Tyll, Janusza Odora, Roberta Sergiela, firma Agro Merkury. Nad całością czuwał Ireneusz Belter.

Każdy mógł spróbować domowej kuchni, kiełbas, wędlin, chleba ze smalcem i ogórkiem. Pachniało żurem. Wiejskie przysmaki przygotował i serwował Bartosz Wołkow z Magdaleną Kowalewską. Nie zapomniano o miłośnikach ryb, którzy skosztować mogli ryb ze skockiego Gospodarstwa Rybackiego. O ponad 50 kg smacznego karpia zadbał Robert Kowalewski prezes Gospodarstwa.

Za wszelką pomoc w organizacji dożynek powiatowo-gminnych Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Skokach dziękuje:

 • Starostwu Powiatowemu w Wągrowcu za wsparcie finansowe dożynek.
 • Robertowi Kowalewskiemu Prezesowi Gospodarstwa Rybackiego w Skokach za ufundowanie 50kg ryb wraz z kosztami ich przetworzenia
 • Księdzu Proboszczowi Karolowi Kaczorowi za odprawienie uroczystej mszy świętej w intencji rolników
 • Pawłowi Białemu – organiście za oprawę muzyczną mszy świętej
 • Sołectwu Bliżyce za przygotowanie pyr z gzikiem oraz ozdoby dożynkowe
 • Stowarzyszeniu Edukacyjnemu „Tęcza” z Jabłkowa za udostępnienie namiotów
 • Jarosławowi Berendtowi Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Wągrowcu za wypożyczenie namiotów
 • Wiesławowi Sierzchule Dyrektorowi Gimnazjum nr 1 w Skokach im. Polskich Olimpijczyków za wypożyczenie ławek i krzeseł
 • Sołectwom: Glinno, Potrzanowo, Kuszewo, Roszkowo, Chociszewo i Rejowiec za przygotowanie dożynkowych ozdób i dekorowanie stadionu, sołectwu Jabłkowo za przygotowanie gminnego wieńca dożynkowego
 • PHU Papirus z Wągrowca za ufundowanie materiałów papierniczych
 • Michałowi Bochyńskiemu i Tomaszowi Liberskiemu z Potrzanowa za użyczenie słomy
 • Tadeuszowi Myszce Prezesowi RSP Lechlin za użyczenie balotów słomy oraz za ich transport i rozstawieniena stadionie i w mieście
 • Andrzejowi Zarankowi sołtysowi Grzybowa za pomoc w zwożeniu słomy i ustawienie balotów
 • Janowi Sztylke Prezesowi Fundacji Pomoc Dzieciom Wiejskim z Bliżyc za użyczenie bryczki z końmi
 • Marianowi Deminiakowi ze Skoków za uatrakcyjnienie korowodu końmi w siodle
 • Franciszkowi Deminiakowi ze Skoków za użyczenie ławostołów biesiadnych
 • OLPP Operator Logistyczny Paliw Płynnych oraz Firmie NAFTOR i Mirosławowi Hamerze z Rejowca za użyczenie namiotu, transport i ustawienie na stadionie
 • Ireneuszowi Beltrowi ze Skoków, Janowi Patelskiemu z Łosińca, Januszowi Odor z Potrzanowa, Robertowi Sergiel z Grzybowa, Robertowi Tyllowi z Kakulina i Agro Merkury z Jabłkowa za pomoc w zorganizowaniu wystawy maszyn rolniczych
 • Zuzannie Kozdębie z Wągrowca za przygotowanie „Skarbów Skockiej Spiżarni”,
 • Zofii Zawol i Wiesławie Gruchale z Muzeum Regionalnego w Wągrowcu za warsztaty rękodzielnicze dla dzieci
 • Małgorzacie Zaganiaczyk z Lechlina za kwiaty i bukiety z suszonych kwiatów i pomoc w dekoracji stadionu
 • Piotrowi Dembińskiemu ze Skoków za wypożyczenie przyczepy do Turnieju Gmin
 • Zbigniewowi Pilnemu z Lechlina za użyczenie naczepy do zabawy tanecznej
 • Krzysztofowi Mańce ze Skoków za sędziowanie Turnieju
 • Komisji Turniejowej w składzie: Krystyna Dąbek, Antoni Jurek, Józef Gołaszewski
 • Piotrowi Soleckiemu z Popowa Kościelnego za przywiezienie słomy i przygotowanie snopków
 • Cyrkowi Kaskada za ufundowanie biletów i kuponów rabatowych do cyrku
 • firmie Allegronet i panu Michael’owi Jakubowskiemu z Potrzanowa
 • firmie Oriflame oraz panu Bernardowi Kucharskiemu za ufundowanie upominków w konkursie na „Najdłuższy Warkocz”
 • Mariuszowi Bejmie ze Żbietki za użyczenie słomy
 • Michałowi Rosikowi ze Skoków za zorganizowanie sceny na zabawę taneczną
 • Stanisławowi Pędzińskiemu z Lechlina oraz Stanisławowi Kaniewskiemu ze Skoków za pomoc w organizacji Dożynkowego Turnieju Gmin
 • Arkadiuszowi Sommerfeld z Rejowca za użyczenie i transport balotów
 • Ewie Chudziak i Marii Kulus ze Skoków, Aurelii Ludzkowskiej ze Skoków, Sabinie Larus ze Skoków, Krystynie Kramer ze Skoków, Irenie Futro ze Skoków, Janinie Szymańskiej z Antoniewa za przygotowanie bukietów kwiatów do dekoracji stołów
 • Antoniemu Wiśniewskiemu ze Skoków
 • Barbarze Sommerfeld i Tadeuszowi Dull za pełnienie funkcji Starostów Dożynkowych
 • Wolontariuszom Annie Popadowskiej i Karolowi Kłosowi za pomoc organizacyjną przed i podczas trwania dożynek
 • PPHU Wspólnota s.c. w Skokach za użyczenie wagi do Turnieju
 • Krzysztofowi Serafińskiemu i Wiesławowi Berentowi z Łosińca za użyczenie i transport słomy
 • Danucie Berent sołtys sołectwa Łosiniec, Beacie Karczewskiej i Annie Myszce z Lechlina za pomoc w dekorowaniu stadionu oraz kwiaty
 • Zofii Mietlickiej ze Skoków za ufundowanie dekoracji na stół starostów dożynkowych
 • Zofii Gronowskiej ze Skoków za pomoc w dekoracji stadionu
 • Annie i Stanisławowi Kaczmarkom za wypożyczenie stroju siewcy oraz zabytkowych narzędzi rolniczych
 • Adamowi Jung w stroju siewcy i Marice Kołodziejczuk z Chociszewa za dbanie o wystawę maszyn rolniczych
 • Katarzynie Kędziorze- Dukszcie za  ludowe stroje dla Grupy Artystycznej Skoczki
 • Grupie Artystycznej SKOCZKI oraz Radzie Rodziców SKOCZKÓW za ludowe akcenty artystyczne
 • Henrykowi Tabaczyńskiemu za uatrakcyjnienie przemarszu w bryczkę z końmi
 • Łukaszowi Ogórkiewiczowi za stoisko promujące gminę Skoki
 • Bankowi Gospodarki Żywnościowej SA za wsparcie finansowe
 • Piotrowi Borowiczowi redaktorowi PodSkoków za pomoc w organizacji Turnieju Dożynkowego
 • KS WEŁNA Skoki za udostępnienie siedziby Klubu dla potrzeb organizatora
 • Dyrekcji, Kamili Drzewosz i młodzieży z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie za pomoc techniczną w przygotowaniu imprezy
 • Karolinie Stefaniak za dokumentację fotograficzną imprezy
 • Delegacjom wieńcowym sołeckim
 • Pocztom sztandarowym
 • Prezesowi Janowi Kaczorowskiemu i strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokach za zabezpieczenie trasy przemarszu korowodu oraz dbanie o bezpieczeństwo na parkingach
 • Komendantowi Jackowi Matysiakowi i funkcjonariuszom Komisariatu Policji w Skokach za zabezpieczenie trasy przemarszu korowodu i patrol podczas trwania imprezy
 • Kurkowemu Bractwu Strzeleckiemu w Skokach za organizację turnieju strzeleckiego podczas dożynek

oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób służyli pomocną dłonią lub radą, a nie wymienieni zostali imiennie dziękujemy.


Loga_do_NW