Jak co roku inauguracja kampanii profilaktycznej ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ rozpoczęła się w naszej Gminie naradą roboczą, która odbyła się w dniu 12.04.2012 r. sali konferencyjnej Biblioteki Publicznej w Skokach i którą poprowadziła koordynator ds. uzależnień pani Małgorzata Szpendowska – Wylegalska.

Zaproszeni goście, będący przedstawicielami rożnych instytucji zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych wśród społeczności lokalnej, zostali zapoznani z celami tegorocznej edycji kampanii, jej przewodnimi hasłami oraz w formie prezentacji multimedialnej z materiałami edukacyjno – profilaktycznymi przygotowanymi dla uczniów, rodziców, nauczycieli, sprzedawców alkoholu i kierowców.

Po raz pierwszy, oprócz przedstawicieli samorządu terytorialnego, szkolnych koordynatorów kampanii, pedagogów i psychologów szkolnych, wychowawców świetlic środowiskowych przedstawicieli ośrodka pomocy społecznej czy biblioteki, w naradzie uczestniczyli reprezentanci samorządów uczniowskich i ich opiekunowie.

Wszyscy uczestnicy spotkania zostali zapoznani też z ideą i materiałami edukacyjnymi dotyczącymi drugiej z rozpoczętych w Gminie Skoki kampanii – ODPOWIEDZIALNY KIEROWCA.

Do czwartku poszczególne instytucje mają termin na nadesłanie swoich propozycji na działania, które będą organizować pod szyldami poszczególnych kampanii.

Tradycyjnie już, patronat honorowy nad kampaniami sprawować będzie Burmistrz Miasta i Gminy Skoki – pan Tadeusz Kłos, a patronat medialny redakcja „Wiadomości Skockich”.

IMG_8689 IMG_8692 IMG_8693 IMG_8701