W sobotę 7 maja w samo południe mszą świętą skoccy strażacy wraz z zaproszonymi gośćmi rozpoczęli uroczyste obchody Dnia Strażaka połączone z przypadającym w tym roku Jubileuszem 105lecia powstania jednostki w Skokach.

To w 1911 zebrała się grupa mieszkańców miasta Skoki w celu utworzenia Ochotniczej Straży Pożarnej. Byli to obywatele polscy i niemieccy, ówcześni mieszkańcy naszego miasta, kupcy, rzemieślnicy i średnia inteligencja. I tak jesienią 1911 rozpoczęła działalność Ochotnicza Straż Pożarna w Skokach. Pomimo działalności w różnych dziejach Państwa Polskiego, często bardzo trudnych, OSP w Skokach nigdy się nie poddała, a to pozwoliło przetrwać po dziś dzień.

Główne uroczystości odbyły się na Placu Strażacki przed budynkiem, gdzie mieściła się pierwsza siedziba skockiej straży. To właśnie na tym budynku uroczyście odsłonięto tablicę pamiątkową, upamiętniającą pierwszą remizę OSP Skoki. Odsłonięcia dokonała wnuczka pierwszego Prezesa Pani Anna Jachna wraz z najstarszym członkiem honorowym dh. Idzim Drewsem w asyście obecnego prezesa OSP Skoki dh. Piotra Kaczmarka. Był też czas na wręczenie odznaczeń i wyróżnień dla zasłużonych druhen i druhów. Nie były to jednak jedyne powody dla, których pełni dumy i zadowolenia strażacy wraz z zaproszonymi gośćmi i mieszkańcami stanęli na Placu Strażackim. Po blisko 60 latach od zawieszenia swojej działalności, przed wszystkimi zebranymi, zaprezentowała swoje dokonania niedawno reaktywowana Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokach pod wodzą Kapelmistrza Artura Pokorzyńskiego. Był to moment niezwykle podniosły i wzruszający dla starszych mieszkańców Miasta i Gminy Skoki, którzy pamiętają tamte czasy.

Wszystkie te poczynania nie byłby możliwe bez wsparcia wielu wspaniałych osób i instytucji, bez zaangażowania społecznego druhen i druhów, którzy oddani swej służbie społecznej realizują działania statutowe. Słowa podziękowania skierowano na ręce Wiceprezesa Zarządu Głównego ZOSP RP dh. Stefana Mikołajczaka oraz gospodarza ziemi skockiej Burmistrza Pana Tadeusza Kłosa, między innymi dzięki których przychylności rozwija się ruch ochotniczego pożarnictwa w Skokach, zarówno w sferze ratowniczej, która jest priorytetem dla straży, ale i również działalności kulturalno-oświatowej.

Prezes OSP Skoki dh. Piotr Kaczmarek wielokrotnie podkreślał, że jest dumny z tak wspaniałego zastępu druhen i druhów, z którymi obecnie współpracuje, licząc tym samym na lata dalszej współpracy.

OPS Skoki

[Not a valid template]