Mamy budżet na 2016. Tak jednogłośnie zadecydowali radni.

boisko spaceroweZanim jednak tak się stało, podczas XVI sesji Rady Miejskie Gminy Skoki, 22 grudnia obrady poprzedziły trzy niecodzienne wydarzenia. Pierwszym z nich była wizyta naszego narodowego wieszcza Adama Mickiewicza, patrona Szkoły Podstawowej w Skokach w towarzystwie trzech zacnych dam. Mickiewicz złożył wizytę na sesji aby w sposób szczególny podziękować Burmistrzowi, radnym oraz innym osobom, które przyczyniły się do tego, iż boisko spacerowe przy szkole nabrało nowego pięknego oblicza.

Na obrady sesji Burmistrz Tadeusz Kłos zaprosił dwóch gości, którym chciał w sposób szczególny podziękować, a byli nimi: Mariusz Poznański były Wójt Gminy Czerwonak oraz były Burmistrz Murowanej Gośliny Tomasz Łęcki. Zaproszenie obu panów wiązało się z tym, iż bez ich wieloletniego ogromnego zaangażowanie w działalność Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” Gmina Skoki nie miałaby szansy na realizację wielomilionowego projektu kanalizacji oraz wyeliminowania ścieków z terenu gminy co powinno w znaczy sposób wpłynąć na zatrzymanie degradacji środowiska naturalnego.

Ostatnim nadzwyczajnym punktem tej sesji była wizyta harcerzy 7 SDH „Hyce” im. gen Stanisława Sosabowskiego pod dowództwem jej drużynowego hm. Andrzeja Sudryka HR. Harcerze przynieśli Burmistrzowi oraz radnym „Betlejemskie Światełko Pokoju”.

 • Ciekawostka

  13 grudnia 2015 w Zakopanem harcerki i harcerze ze ZHP otrzymali z rąk słowackich skautów Betlejemskie Światło Pokoju. Uroczystość ta miała miejsce po polskiej stronie Tatr – w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach.

  Historia ta jednak zaczyna się w Betlejem, które przez lata było w centrum napięć politycznych, konfliktów zbrojnych oraz ataków terrorystycznych. W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. Od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat.

  Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 w Linz, w Austrii. Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy. Każdego roku dziewczynka lub chłopiec odbiera Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem, które za pośrednictwem Austrian Airlines wędruje do Wiednia. W Wiedniu ma miejsce ekumeniczna uroczystość, podczas której Płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich.

  Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 – 25 lat. Tradycją stało się, że ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji, raz w Polsce – w tym roku kolej wypadła na Polskę.

  Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Danii.

Burmistrz podziękował harcerzom małym słodkim upominkiem, życząc spokojnych świąt i wszelkiej pomyślności w nowym 2016.

Po krótkiej przerwie XVI Sesja zaczęła toczyć się swoim normalnym torem. Podjęto w sumie 6 uchwał, z czego jednogłośnie jedną z najważniejszych dla prawidłowego funkcjonowania gminy dotyczącą przyjęcia budżetu na 2016.

Burmistrzowi oraz radnym, życzymy samych trafnych decyzji oraz równie sprawnej i owocnej jak dotychczas pracy w nowym 2016.

Galeria zdjęć:

[Not a valid template]