W miesiącu czerwcu rozpoczęto długo oczekiwaną przez mieszkańców osiedla budowę nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych ulic Mickiewicza i Słowackiego na całych ich długościach.
Wykonawcą robót jest firma Roboty Ziemne i Melioracyjne z Dopiewa.
Planowane ukończenie inwestycji nastąpi w lipcu.


ul.Słowackiego


ul. Mickiewicza


ul. Mickiewicza