Uprawnionych do głosowania na terenie Miasta I Gminy Skoki – 6779 osób
Wydano kart do głosowania – 1178
Oddano głosów ważnych – 1138
Frekwencja ogółem: 17,38%

SZCZEGÓŁOWE WYNIKI >>>