Nowy sekretarz

842

Od 8 lipca br. w Urzędzie Miasta i Gminy Skoki nastąpiła zmiana na stanowisku Sekretarza Gminy Skoki. Nowym sekretarzem została Marta Miller.

Marta Miller jest absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na którym studiowała politologię w specjalizacjach administracja samorządowa i europejska. Z samorządem związana jest od 2015 roku. To właśnie wtedy rozpoczęła pracę w Urzędzie Gminy Wągrowiec, gdzie pracowała na stanowisku kierowniczym Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, zajmując się również realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, sprawami wojskowymi, ochrony ludności, ochrony przeciwpożarowej, ewidencji ludności i działalności gospodarczej.

Jednym z zadań sekretarza jest koordynowanie działań związanych z wyborami powszechnymi. Tutaj nowa sekretarz posiada bogate doświadczenie w organizowaniu wyborów. Pełniła zadania urzędnika wyborczego w mieście Wągrowiec oraz w Gminie Skoki. Nie będzie to jednak pierwsza styczność Marty Miller ze skockim samorządem. Wcześniej była odpowiedzialna w Urzędzie Miasta i Gminy Skoki za przygotowanie dokumentacji z zakresu zadań obronnych nałożonych na organy gminny.

Pracę w samorządzie traktuję jako misję i służbę na rzecz wspólnoty lokalnej. To właśnie w gminach zajmujemy się sprawami, które są najbliższe mieszkańcom. Cieszę się, że moje doświadczenie zawodowe będę mogła wykorzystać, pracując właśnie w Gminie Skoki. To dla mnie zaszczyt, ale i spore wyzwanie. Obiecuję, że dołożę wszelkich starań, by jak najlepiej wywiązywać się ze swoich nowych obowiązków – powiedziała na spotkaniu z burmistrzem sekretarz Miller.

Sekretarz Miller można spotkać w strażackim mundurze czy za kierownicą pojazdu uprzywilejowanego – posiada prawo jazdy kategorii C i stosowne zezwolenie na kierowanie takim pojazdem. Prywatnie mama dwójki dzieci, która ceni sobie czas spędzony w gronie rodziny.

Witamy w zespole panią Martę! Jestem przekonany, że swoją sumienną pracą, zaangażowaniem, a także zdobytym wcześniej doświadczeniem i wiedzą przyczyni się do sprawnego funkcjonowania urzędu, jak również rozwoju naszej Gminy. Życzę wielu sukcesów na nowym stanowisku. Powodzenia! – powiedział podczas powitania nowej sekretarz Gminy Skoki burmistrz Wojciech Cibail.