19 września została zawarta umowa, pomiędzy Gminą Skoki a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, o przyznaniu nam pożyczki w kwocie 65.507,46 zł na modernizację oświetlenia ulicznego w Skokach. Pożyczka jest w części umarzalna co oznacza, że cześć kosztów inwestycji pokryje nam Fundusz.

Zadanie to polegać będzie na wymianie opraw oświetleniowych, ulicznych tak zwanych sodowych na energooszczędne oprawy oświetleniowe LED o mocy max 51W wyposażone w system DALI.

42 oprawy zostaną wymienione w Skokach na osiedlu obejmującym ulice: Mickiewicza, Sienkiewicza, Słowackiego, Zamkowa.

W ramach przedsięwzięcia wykonany zostanie:

  • demontaż oprawy oświetlenia zewnętrznego zainstalowanej na trzpieniu słupa lub wysięgniku,
  • montaż opraw oświetlenia zewnętrznego – na wysięgnikach oprawa typu LED o mocy 51W,
  • utylizacja zdemontowanych opraw.

Wymiana opraw przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej potrzebnej do oświetlenia osiedla o około 50%.


Przedsięwzięcie pn. Modernizacja źródeł światła ulicznego w miejscowości Skoki ul. Mickiewicza, Sienkiewicza, Słowackiego, Zamkowa dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu