Zgodnie z art. 46 ust. 8 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2050 ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego określa  w drodze uchwały ogólną powierzchnię  przeznaczoną corocznie pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw. Ustalenie tej wielkości dokonywane jest w oparciu o  zapotrzebowanie  zgłaszane  przez poszczególne gminy.

W związku z powyższym prosimy zainteresowanych uprawą maku lub konopi włóknistych o zgłoszenie w terminie do 15 października 2021 r. zamiaru prowadzenia upraw maku i/ lub konopi włóknistych na terenie Gminy Skoki w 2022 roku.  

Zgłoszenie uprawy maku/konopi włóknistych

Przypominamy, że obowiązkiem rolników  prowadzących  uprawę jest  zawarcie umowy kontraktacji z podmiotem posiadającym zezwolenia marszałka na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku/ i konopi włóknistych, lub   złożenie zobowiązania do przetworzenia konopi włóknistych we własnym zakresie  na cele określone w art. 45 ust. 3 ww. ustawy. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Referatem Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa pod