W sobotę 29 lutego odbyło się zebranie sprawozdawcze podsumowujące działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokach w 2019.Jak co roku przy tej okazji sala OSP wypełniła się do ostatniego miejsca co jest budujące na kolejne lata. Wydarzenie to uświetnili znamienici gości, którzy tego dnia odpowiedzieli na zaproszenie i tak w zebraniu uczestniczyli:

– druh Andrzej Woźnicki – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wągrowcu,
– st. bryg. Zbigniew Dziwulski – Komendant Powiatowy PSP w Wągrowcu,
– pan Tomasz Kranc – Starosta Wągrowiecki,
– pan Grzegorz Bałdyga – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji Rady Powiatu,
– pan Tadeusz Kłos – Burmistrz Miasta i Gminy Skoki,
– pan Zbigniew Kujawa – Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Skoki wraz z radnymi panem Markiem Grzegorzewskim, panem Zbigniewem Kubickim oraz druhem Piotrem Wiśniewskim,
– pan Janusz Woźniak – Prezes Stowarzyszenia „Dolina Wełny”,
– pani Kinga Pilna – Inspektor ds. obronnych i ochrony przeciwpożarowej.

Podsumowania dokonał druh Piotr Kaczmarek – Prezes OSP Skoki, który w formie prezentacji multimedialnej przedstawił działalność w minionym roku. Druhowie OSP Skoki w 2019 roku wyjeżdżali do 143 akcji ratowniczo-gaśniczych niosąc pomoc potrzebującym. Oprócz działalności typowo ratowniczej OSP Skoki prowadzi również działalność prewencyjną dla mieszkańców miasta i gminy Skoki.

Chlubą OSP Skoki jest Orkiestra Dęta, która wielokrotnie umila czas muzyką podczas różnych świąt państwowych, kościelnych, a także lokalnych wydarzeń. Członkowie Orkiestry to amatorzy, którzy poświęcają swój wolny czas na próby zarówno te sekcyjne jak również zgrywające cały zespół.

Zebranie sprawozdawcze to także doskonały czas na wręczenie odznaczeń i wyróżnień dla druhów. Podczas zebrania odznaką „ Strażak Wzorowy” odznaczeni zostali:
druh Robert Baranowski,
druh Radosław Kramer,
druh Michał Rogal,
druh Marek Michalak,
druh Karol Nowak,
druh Adam Świętek.

Odznaczonym druhom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszego zapału do niesienia pomocy potrzebującym.

Na 2020 druhowie ze skockiej jednostki wyznaczyli sobie wiele zadań i przedsięwzięć do realizacji, które przyczynią się do podniesienia poziomu działalności zarówno tej ratowniczej jak i kulturalno-oświatowej.

opracowanie: OSP Skoki (PK)

zdjęcia z zebrania: