Na podstawie Uchwały nr XIII/103/2019 z 19 grudnia 2019 Rada Miejska Gminy Skoki uchyliła dopłatę do 1 m3 odprowadzanych ścieków dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług świadczonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach w 2020.

Dopłata do ścieków wprowadzona była w celu złagodzeniu skutków wzrostu cen usługi  odprowadzenia ścieków, z uwagi na znaczne różnice w opłatach i cenach ustalonych w taryfach firm świadczących usługi odprowadzenia ścieków na terenie miasta i gminy Skoki, tj. pomiędzy Aquanet S.A. w Poznaniu a Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Skokach.

Decyzja radnych o odstąpieniu od dopłaty do odprowadzanych ścieków podyktowana była zbyt dużymi obciążeniami dla budżetu wynikającymi z wielu nowelizacji ustaw wprowadzonych w ostatnich miesiącach przez rząd m.in. podwyżki dla nauczycieli, których nie rekompensuje w pełni subwencja,  wzrost płacy minimalnej, która rodzi wzrost cen i usług świadczonych na rzecz gminy, rosnące opłaty środowiskowe rzutujące na wzrost cen odbioru odpadów, planowane podwyżki cen prądu. Jednocześnie ograniczono dochody samorządów poprzez zmiany w opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych m.in. zwolnienie osób do 26. roku życia, zmiana skali podatkowej oraz zwiększenie kosztów uzyskania przychodu.

Wszystkie wyżej wymienione czynniki sprawiły nie małe kłopoty przy konstruowaniu budżetu Gminy Skoki na 2020. Mając na uwadze powyższe postanowiono przeznaczyć środki z dopłat na inne zadania publiczne będące obowiązkiem Gminy, służące całej społeczności lokalnej, a nie tylko tej  grupie mieszkańców, która została podłączona do kanalizacji sieciowej.

Przypomnijmy, że osoby, których nieruchomości są podłączone do sieci kanalizacyjnej wybudowanej w ramach projektu „Kanalizacji Puszczy Zielonka i okolic” mają podpisaną umowę na odbiór ścieków z firmą Aquanet S.A. Zaś osoby, których nieruchomości są podłączone do sieci kanalizacyjnej wybudowanej przez Gminę Skoki, mają podpisaną umowę z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Skokach.

Obowiązujące ceny ścieków odebranych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach  zatwierdzone przez  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie decyzją nr  PO.RET.070.164.2.2018.KS

l.p. Usługa Jednostka Cena netto Cena brutto
2. Odebrane ścieki  zł/m3 10,33 11,15

 

Obowiązujące ceny ścieków odebranych przez Aquanet S.A.  zatwierdzone przez  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie decyzją nr  PO.RET.070.107.2.2018.ZG

l.p. Usługa Jednostka Cena netto Cena brutto
1. Odebrane ścieki  zł/m3 7,63 8,24

 

Wszystkie obowiązujące na terenie Gminy Skoki opłaty i ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków udostępnione są pod adresem internetowym: http://skoki.nowoczesnagmina.pl/?c=1584