Przypominamy wszystkim mieszkańcom gminy Skoki, iż obowiązuje ustawowy ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW w piecach domowych. Spalając odpady łamiemy prawo, szkodzimy środowisku, a przede wszystkim szkodzimy sobie. Toksyczny wpływ substancji (powstających podczas spalania śmieci) na zdrowie człowieka może objawić się dopiero po kilkunastu, czy kilkudziesięciu latach, np. w postaci astmy oskrzelowej, alergicznego zapalenia skóry, alergii pokarmowych, a nawet chorób nowotworowych. 

Czego nie wrzucać do pieca?

  • drewna z mebli i ram okiennych oraz jakiegokolwiek malowanego lub impregnowanego drewna;
  • płyt wiórowych, paździerzowych, paneli podłogowych, klepek parkietowych, dykt;
  • podkładów kolejowych i słupów drewnianych;
  • plastiku; odzieży; opon; pianek tapicerskich;
  • papieru zadrukowanego w kolorze.

Czym palić w piecu?

  • pelletem dowolnego rodzaju;
  • drewnem nieprzetworzonym i nieimpregnowanym;
  • brykietem;
  • węglem dobrej jakości;
  • olejem opałowym i gazem.

(Papieru używaj jedynie do rozpałki, najlepiej takiego z gazet codziennych, tj. szarego i mało zadrukowanego. Każdy inny papier lepiej oddać do recyklingu).

Spalanie śmieci w domowym piecu truje!

Piec nie jest śmietnikiem! Spalanie odpadów to najgorsza i najbardziej szkodliwa dla zdrowia „forma zagospodarowania” odpadów.

Podczas spalania śmieci powstają tlenki węgla i azotu, dwutlenek siarki, cyjanowodór, metale ciężkie, a także rakotwórcze dioksyny i furany. Substancje te zanieczyszczają powietrze, wodę i ziemię oraz przyczyniają się do kwaśnych deszczy. Dlatego spożywamy zatrute mleko, jajka, warzywa i owoce.

Paląc śmieci w piecu rujnujemy zdrowie, środowisko, piec i komin. Spalanie odpadów jest bardzo drogie. Zdrowia i życia nie da się odkupić, natomiast szybko czeka nas kosztowna wymiana pieca i przewodów kominowych. Niedrożność komina może też doprowadzić do zaczadzenia, a nawet do pożaru.

Śmieci palone w piecu to wykroczenie!

Zgodnie z art. 155 ustawy o odpadach  spalanie odpadów może być prowadzone WYŁĄCZNIE w spalarniach lub współspalarniach odpadów, spełniających wszystkie określone w przepisach wymagania dla instalacji termicznego przekształcania odpadów, umożliwiające osiągnięcie takiego poziomu termicznego przekształcania, przy którym ilość i szkodliwość odpadów i innych emisji powstających wskutek termicznego przekształcania odpadów dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska, będzie jak najmniejsza.

W związku z powyższym niedopuszczalne jest spalanie odpadów w piecach i kotłowniach domowych, ze względu na fakt, że nie spełniają one powyższych wymagań.

Palenie śmieci w warunkach domowych jest WYKROCZENIEM, za które można zostać ukaranym karą grzywny (w kwocie od 20 zł do 5 000 zł)  lub nawet aresztu.

PAMIĘTAJ!!!
DOMOWY PIEC NIE JEST PRZEZNACZONY DO SPALANIA ODPADÓW.

Szczególnie wrażliwe na działanie toksyn są dzieci. Pomyśl o nich zanim znowu wrzucisz śmieci do pieca lub ogniska.