15 listopada odbyła się XLVI sesja Rady Miejskiej Gminy Skoki, jednocześnie była ona ostatnią sesją VII kadencji. Podczas sesji podjęto uchwały związane z bieżącą działalnością gminy. Jej szczególny charakter odbył się już po jej zakończeniu. Przewodniczący Rady Zbigniew Kujawa wręczył burmistrzowi Tadeuszowi Kłosowi oraz pozostałym radnym podziękowania oraz pamiątkowe obrazy. Przewodniczący podziękował także za współpracę Sekretarz Gminy Blance Gaździak, Skarbnik Gminy Aleksandrze Kamińskiej oraz inspektorowi do spraw rady Katarzynie Przybysz. Radni zaprosili także na spotkanie panią Grażynę Kidę, która przez wiele lat odpowiadała za sprawne funkcjonowanie Rady Gminy, jednakże nie mogła ona wziąć udziału w spotkaniu. Zbigniewowi Kujawie podziękowania wręczył burmistrz Tadeusz Kłos.

Za tydzień 22 listopada odbędzie się I sesja Rady Miejskiej Gminy Skoki VIII kadencji, zwołana ona została przez komisarza wyborczego w Pile. Do czasu wyboru przewodniczącego, prowadzić ją będzie najstarszy wiekiem radny obecny na sesji. Jest to wyjątkowa sesja na której radni oraz burmistrz dokonają ślubowania. Wybrani zostaną także w tajnym głosowaniu przewodniczący i wiceprzewodniczący rady.

zdjęcia Karolina Stefaniak