W Gminie Skoki w latach 2018-2020 realizowane będą zadania w ramach projektu „TWÓJ CZAS w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych”, prowadzonego przez firmę Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza A. Gawrońska sp. j., Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy „Hospicjum Domowe”, oraz samorządy powiatu wągrowieckiego, w tym Gminę Skoki.

Mieszkańcy gminy otrzymają różnorodne wsparcie, dostosowane do ich sytuacji społecznej i zdrowotnej, oraz deklarowanych potrzeb. Zostanie nim objętych 70 niesamodzielnych osób starszych zamieszkałych na obszarze gminy Skoki, a także osoby na co dzień się nimi opiekujące, tzw. opiekunowie faktyczni. Dla każdego z uczestników utworzony zostanie indywidualny plan wsparcia.

W ramach projekty realizowane będą:

Usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania z których będą mogły skorzystać osoby niesamodzielne. Usługi będą realizowane przez wykwalifikowane opiekunki, odwiedzające seniorów przez pięć dni w tygodniu (oraz w ograniczonym zakresie także w soboty i niedziele), pomagając im w codziennych czynnościach i tym samym częściowo odciążając ich bliskich. Osoby tego potrzebujące będą mogły również skorzystać z wizyt fizjoterapeuty, który pomoże im w utrzymaniu bądź poprawieniu sprawności fizycznej. Dla podopiecznych mieszkających samotnie dostępny będzie także system opieki zdalnej –bransoletka umożliwiająca w sytuacji zagrożenia połączenie z centrum wsparcia medycznego, opiekunem  ramienia projektu lub osobą bliską.

Fizykoterapia i Klub Seniorawsparcie realizowane poza domem. Fizykoterapia będzie oferowała podopiecznym zajęcia rehabilitacyjne w zakresie do 20 godzin na osobę w ramach przyznanego pakietu usług. Świadczone będzie ono przez wykwalifikowanego fizjoterapeuty, z użyciem nowoczesnego sprzętu do różnych metod fizykoterapii. Oprócz tego w Centrum możliwe będą konsultacje i zajęcia dla opiekunów osób starszych, którzy uzyskają pomoc w codziennym wspieraniu swoich najbliższych.

Spotkania w Klubie Seniora będą się odbywać raz na dwa tygodnie i oferować osobom starszym ośmiogodzinny pobyt, wypełniony różnorodnymi zajęciami. Będzie to okazja do realizacji swojej kreatywności, ćwiczenia umysłu, nauczenia nowych umiejętności, uzyskania wsparcia w codziennych problemach i co najważniejsze – spotkania z innymi seniorami a także nowymi osobami, zaangażowanymi w prowadzenie zajęć. Dla wszystkich uczestników zapewniony będzie dojazd oraz wyżywienie w czasie pobytu w Klubie.

Mieszkanie Wspomagane. Część uczestników projektu będzie mogła także skorzystać z tzw. Mieszkania Wspomaganego, które znajduje się na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego „Wielspin” w Wągrowcu. Seniorzy przebywają tam w dostosowanym do ich potrzeb domu i znajdują się pod profesjonalną i życzliwą opieką. Będzie to dla nich możliwość siedmiodniowego wyjazdu poza rodzinną miejscowość, pobytu w przyjaznym otoczeniu, spotkania nowych osób, uczestniczenia w rehabilitacji i zajęciach, które wzmocnią ich w radzeniu sobie z codziennymi problemami. Wyjazd ten będzie też okazją do odpoczynku dla ich opiekunów, którzy przez ten tydzień nie będą musieli martwić się o dobrostan swoich bliskich.

Kryteria naboru:
– ukończone 60 lat kobiety, 65 mężczyźni
– orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie o przewlekłej lub ciężkiej chorobie,
– osoba samotnie gospodarująca o dochodzie niższym niż 951 zł, lub będąca we wspólnym gospodarstwie domowym gdzie dochód jest niższy niż 771 zł,
– osoba potrzebująca pomocy przy wykonywaniu przynajmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego,
– osoba z niepełnosprawnościami,
– osoba z terenów wiejskich (niekorzystna sytuacja społeczna) 

Kryteria finansowe nie są warunkiem koniecznym, ale osoby o takim statusie kwalifikowane są do projektu w pierwszej kolejności.

Informacje o naborze już wkrótce.

Udział w projekcie jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a co za tym idzie całkowicie bezpłatny. Zapisy na poszczególne usługi możliwe są u koordynatora – Centrum Kompetencji Grupy Szkoleniowo-Doradczej A. Gawrońska sp.j., zaś osobą zawiadującą działaniami na obszarze Gminy Skoki jest pan Włodzimierz Naumczyk. Informacje na temat projektu są dostępne na stronie internetowej http://centrum-kompetencji.pl/ bądź pod numerem telefonu 572 225 514.