W Jabłkowie na drodze gminnej Zakład Wielobranżowy TRANS – BRUK z Nekli zakończył układanie nawierzchni bitumicznej. Wykonana częściowo w 2016 roku podbudowa drogi została uzupełniona dodatkową warstwą kruszywa kamiennego i ułożona nawierzchnia bitumiczna o grubości 8 cm. Cały odcinek drogi posiada długość ok. 600m, a szerokość asfaltu wynosi 4,2 m. Dodatkowo zostały wykonane pobocza z kruszywa o szerokości 0,5 m po każdej stronie drogi. Koszt inwestycji to kwota 403.024 zł.

Kolejną przebudowywaną przez tą firmę jest drogą w Budziszewicach o długości 600m. Tutaj również istniejąca podbudowa drogi zostaje uzupełniona kruszywem kamiennym i ułożona nawierzchnia bitumiczna. Koszt tego zadania w złożonej ofercie przetargowej został wyceniony na kwotę 266.781,47 zł. Termin zakończenia zadania w zawartej umowie został wyznaczony na koniec maja.