Zielona Księga Aglomeracji Poznańskiej

Zespół naukowców i ekspertów z czterech poznańskich uczelni (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Politechnika Poznańska, Uniwersytet Ekonomiczny i Uniwersytet Przyrodniczy), opracował dokument pt. Zielona Księga Aglomeracji Poznańskiej. Jest on wstępną propozycją strategii rozwoju aglomeracji poznańskiej w perspektywie najbliższej dekady. Adresatami księgi są mieszkańcy aglomeracji, organizacje społeczne, władze i administracja samorządowa, instytucje publiczne, przedsiębiorcy i menedżerowie, a także wszyscy odwiedzający naszą aglomerację.

Serdecznie zapraszam do lektury Zielonej Księgi i liczę na Państwa konstruktywne głosy, opinie i pomysły, które wzbogacą treść tego dokumentu. 

Zapraszam na wspólną stronę www.zielonaksiega.poznan.pl i gorąco zachęcam do debaty aglomeracyjnej, która przyczyni się do wspólnego wypracowania kierunków rozwoju aglomeracji poznańskiej.

Prof. UAM dr hab. Tomasz Kaczmarek
Dyrektor Centrum Badań Metropolitalnych UAM