Osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania przez gminę w danym roku rozliczeniowym (obliczone w sprawozdaniu rocznym z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi)

Lp. Wymagany poziom Wymagany poziom dla danego roku Osiągnięty poziom przez Gminę Skoki w danym roku
2020 rok
1 Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%] (Ppmts) no najmniej 50 %  

72,85 %

 

2 Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%] Pbr co najmniej 70% 97,24 %
3 Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [%] Tr nie więcej niż 35% 0%
2019 rok
1 Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%] (Ppmts) no najmniej 40% 63,26%
2 Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%] Pbr co najmniej 60% 100%
3 Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [%]Tr nie więcej niż 40% 0%
2018 rok
1 Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%] (Ppmts) no najmniej 30% 88,91%
2 Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%] Pbr co najmniej 50 % 100%
3 Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [%]Tr nie więcej niż 0%
2017 rok
1 Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%] (Ppmts) no najmniej 20% 74,19%
2 Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%] Pbr co najmniej 45% 100%
3 Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [%]Tr nie więcej niż 45% 0%
2016 rok
1 Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%] (Ppmts) no najmniej 18% 44,07%
2 Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%] Pbr co najmniej 42% 100%
3 Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [%]Tr nie więcej niż 45% 0%
2015 rok
1 Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%] (Ppmts) no najmniej 16% 40,2%
2 Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%] Pbr co najmniej 40% 100%
3 Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [%]Tr nie więcej niż 50% 0%
2014 rok
1 Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%] (Ppmts) no najmniej 14% 33,32%
2 Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%] Pbr co najmniej 38% 100%
3 Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [%]Tr nie więcej niż 50% 118,07%
2013 rok
1 Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%] (Ppmts) no najmniej 12% 20,53%
2 Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%] Pbr co najmniej 36% 100%
3 Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [%]Tr nie więcej niż 50% 124,22%

 

Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Skoki w kolejnych latach

POZIOMY RECYKLINGU OSIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ SKOKI W 2015 ROKU

  1. POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA NASTĘPUJĄCYCH FRAKCJI ODPADÓW KOMUNALNYCH: PAPIERU, METALI, TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 roku, wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła dla 2015 roku wynosi 16%.

Gmina Skoki w 2015 roku osiągnęła poziom 40,2%

  1. POZIOM RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE ODPADÓW BUDOWLANYCH I  ROZBIÓRKOWYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w z dnia 29 maja 2012 roku, wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych dla  2015 roku wynosi 40%.

Gmina Skoki w 2015 roku osiągnęła poziom 100,00%

  1. POZIOM OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI KIEROWANYCH DO SKŁADOWANIA

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania oblicza się zgodnie z prze­pisami wydanymi na podstawie art. 3c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w z dnia 29 maja 2012 roku, wymagany poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania dla  2015 roku wynosi 50%.

Gmina Skoki w 2015 roku osiągnęła poziom 49,8%

POZIOMY RECYKLINGU OSIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ SKOKI W 2016 ROKU

  1. POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA NASTĘPUJĄCYCH FRAKCJI ODPADÓW KOMUNALNYCH: PAPIERU, METALI, TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 roku, wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła dla 2016 roku wynosi 18%.

Gmina Skoki w 2016 roku osiągnęła poziom 44,07 %.

2. POZIOM RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE ODPADÓW BUDOWLANYCH I  ROZBIÓRKOWYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w z dnia 14 grudnia  2016 roku, wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych dla  2016 roku wynosi 42%.

Gmina Skoki w 2016 roku osiągnęła poziom 100%.

3. POZIOM OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI KIEROWANYCH DO SKŁADOWANIA

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania oblicza się zgodnie z prze­pisami wydanymi na podstawie art. 3c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w z dnia 25 maja 2012 roku, wymagany poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania dla  2016 roku wynosi 45%.

Gmina Skoki w 2016 roku osiągnęła poziom 0%.

W roku 2016 Gmina Skoki osiągnęła wszystkie wymagane poziomy recyklingu i ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

POZIOMY RECYKLINGU OSIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ SKOKI W 2017 ROKU

1. POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA NASTĘPUJĄCYCH FRAKCJI ODPADÓW KOMUNALNYCH: PAPIERU, METALI, TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 roku, wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła dla 2017 roku wynosi  20%.

Gmina Skoki w 2017 roku osiągnęła poziom  74,19%.

2. POZIOM RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE ODPADÓW BUDOWLANYCH I  ROZBIÓRKOWYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w z dnia 14 grudnia  2016 roku, wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych dla  2017 roku wynosi 45%.

Gmina Skoki w 2017 roku osiągnęła poziom 100%.

3. POZIOM OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI KIEROWANYCH DO SKŁADOWANIA

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania oblicza się zgodnie z prze­pisami wydanymi na podstawie art. 3c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska  z dnia 15 grudnia 2017 roku, wymagany poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania dla  2017 roku wynosi  45%.

Gmina Skoki w 2017 roku osiągnęła poziom 0%.

W roku 2017 Gmina Skoki osiągnęła wszystkie wymagane poziomy recyklingu i ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

POZIOMY RECYKLINGU OSIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ SKOKI W 2018 ROKU

1. POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA NASTĘPUJĄCYCH FRAKCJI ODPADÓW KOMUNALNYCH: PAPIERU, METALI, TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 roku, wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła dla 2018 roku wynosi  30%.

Gmina Skoki w 2018 roku osiągnęła poziom  88,91%.

2. POZIOM RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE ODPADÓW BUDOWLANYCH I  ROZBIÓRKOWYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w z dnia 14 grudnia  2016 roku, wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych dla  2018 roku wynosi 50%.

Gmina Skoki w 2018 roku osiągnęła poziom 100%.

3. POZIOM OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI KIEROWANYCH DO SKŁADOWANIA

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania oblicza się zgodnie z prze­pisami wydanymi na podstawie art. 3c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska  z dnia 15 grudnia 2017 roku, wymagany poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania dla  2018 roku wynosi  40%.

Gmina Skoki w 2018 roku osiągnęła poziom 0%.

W roku 2018 Gmina Skoki osiągnęła wszystkie wymagane poziomy recyklingu i ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

POZIOMY RECYKLINGU OSIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ SKOKI W 2019 ROKU

1.POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA NASTĘPUJĄCYCH FRAKCJI ODPADÓW KOMUNALNYCH: PAPIERU, METALI, TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 roku, wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła dla 2019 roku wynosi  40%.

Gmina Skoki w 2019 roku osiągnęła poziom  45%.

2.POZIOM RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE ODPADÓW BUDOWLANYCH I  ROZBIÓRKOWYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w z dnia 14 grudnia  2016 roku, wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych dla  2019 roku wynosi 60%.

Gmina Skoki w 2019 roku osiągnęła poziom 100%.

3. POZIOM OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI KIEROWANYCH DO SKŁADOWANIA

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania oblicza się zgodnie z prze­pisami wydanymi na podstawie art. 3c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska  z dnia 15 grudnia 2017 roku, wymagany poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania dla 2019 roku wynosi  <40%.

Gmina Skoki w 2019 roku osiągnęła poziom 0%.

W roku 2019 Gmina Skoki osiągnęła wszystkie wymagane poziomy recyklingu i ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

Poziomy recyklingu osiągnięte przez gminę Skoki w 2020 roku

  1. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 roku, wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła dla 2020 roku wynosi co najmniej  50%.

Gmina Skoki w 2020 roku osiągnęła poziom 72,85%.

  1. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i  rozbiórkowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w z dnia 14 grudnia 2016 roku, wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych dla  2020 roku wynosi co najmniej 70%.

Gmina Skoki w 2020 roku osiągnęła poziom 97,24%.

  1. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania oblicza się zgodnie z prze­pisami wydanymi na podstawie art. 3c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska  z dnia 15 grudnia 2017 roku, wymagany poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania dla  2020 roku wynosi  nie więcej niż 35%.

Gmina Skoki w 2020 roku osiągnęła poziom 0%.

W roku 2020 Gmina Skoki osiągnęła wszystkie wymagane poziomy recyklingu i ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.