Z początkiem lipca rozpoczęła się modernizacja elewacji budynku świetlicy wiejskiej  w Pawłowie Skockim.

Zawarcie umowy było poprzedzone zapytaniem ofertowym, na które odpowiedziało dwóch Wykonawców. Zadanie polega m.in. na przygotowaniu podłoża w tym myciu elewacji, szpachlowaniu, malowaniu elewacji, malowaniu stolarki drzwiowej i okiennej, malowaniu rynien oraz rur spustowych, wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej przy budynku świetlicy od strony placu zabaw.  

Prace mają się zakończyć do 31 sierpnia.