W Łosińcu na drodze gminnej o długości 2,2km zostanie ułożona nakładka bitumiczna na istniejącej nawierzchni drogi. Wcześniej wykonana jedna warstwa nawierzchni asfaltowej drogi przez wiele lat eksploatacji, uległa technicznemu zużyciu i wymaga wzmocnienia jej dodatkową warstwą  betonu asfaltowego. Ponadto na całej długości drogi zostaną wzmocnione pobocza drogi poprzez obsypanie ich kruszywem na szerokości 0,5m. Termin zakończenia prac w zawartej umowie wyznaczono na dzień 20 października br. Oferty na ogłoszony przetarg złożyło 6 firm, z tego 2 zostały odrzucone z przyczyn formalnych.

Wykonawcą zadania będzie Zakład Wielobranżowy TRANS-BRUK z Nekli za kwotę 455.895,93 zł. Najdroższa złożona oferta przetargowa wynosiła 597.561,33 zł.