Na ul. Polnej w Skokach firma „ODNOWA” Modlibowscy zgromadziła na placu budowy większość materiałów do budowy kanalizacji deszczowej na tej drodze. Rozpoczęto już prace  budowlane od wykonania odpływu wód opadowych oraz umocnienia dna i skarpy rzeki Mała Wełna. W ramach zadania zostanie wybudowane 640m rurociągów kanalizacyjnych do zbierania wód deszczowych  z pasa drogowego  przy budynkach   socjalnych i nowym bloku komunalnym. Kolektor deszczowy zostanie zakończony  separatorem zintegrowanym z osadnikiem. Przepustowość separatora umożliwi oczyszczenie wód z omawianej ulicy i w dalszej kolejności z terenów sąsiednich dróg, które będą utwardzone. Realizacja tego zadania stanowi przygotowanie infrastruktury pod budowę w przyszłości  nawierzchni bitumicznej na ulicy Polnej w Skokach. Postępowanie przetargowe, mające na celu wyłonienie wykonawcy robót cieszyło się dużym zainteresowaniem potencjalnych wykonawców. Zostało złożonych 7ofert z cenami  wynoszącymi od 549.777,70 zł do kwoty 822.772,30 zł. Zakończenie prac wyznaczono w zawartej umowie na połowę grudnia tego roku.