W Potrzanowie trwają prace związane z przebudową ulicy Włókna. W pierwszej kolejności realizowane są roboty ziemne związane z  poszerzeniem pasa drogowego i budową odwodnienia drogi, poprzez system rurociągów drenarskich o długości 357m. W dalszej kolejności nawierzchnia drogi zostanie utwardzona kruszywem kamiennym o grubości 20 cm. Prace wykonuje Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowe z miejscowości Cieśle za kwotę 516.029,49 zł. Druga w kolejności oferta została wyceniona na kwotę 1.337.564,77 zł. W tym roku jest realizowany I etap budowy polegający na wykonaniu podbudowy kamiennej, na której, w dalszej kolejności zostanie ułożona nawierzchnia bitumiczna. Cały odcinek drogi posiada długość ok. 800m.  

 

W wyniku pozyskanych oszczędności przetargowych z innych zadań inwestycyjnych, pozyskano środki finansowe na wykonanie nakładki bitumicznej na istniejącej nawierzchni drogi w Potrzanowie od ul. Stare Potrzanowo do ul. Włókna (Pałac). Stara zużyta technicznie nawierzchnia asfaltowa drogi zostanie przykryta 5 cm warstwą masy asfaltowej. Otwarcie ofert przetargowych zaplanowano na dzień 17 października br. Przewidziany do remontu odcinek drogi ma długość ponad 1 km, a wykonanie prac winno nastąpić do końca listopada br.