Kolejna z lokalnych ulic o nawierzchni gruntowej na terenie miasta Skoki została podana kompleksowej przebudowie. Zanim przystąpiono do układania nawierzchni jezdni z kostki betonowej Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach, zlecił wymianę infrastruktury wodno – kanalizacyjnej, która będzie pod powierzchnią drogi. Prace drogowe i instalacyjne wykonuje miejscowy Zakład Instalacji Sanitarnych z Bliżyc.

Koszt przedsięwzięcia to kwota 129.197,31 zł i obejmuje wykonanie nawierzchni drogi na powierzchni ok. 500m2. Zainteresowanych robotą było 4 wykonawców. Cena najdroższej oferty została wyceniona na kwotę 174.283,32 zł. Zakończenia prac winno nastąpić do końca maja br.