Zakład Instalacji Sanitarnych z Bliżyc rozpoczął przebudowę wjazdu do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach. Oprócz nowej nawierzchni jezdni z kostki betonowej powstanie przy siedzibie zakładu 27 miejsc parkingowych oraz cały teren inwestycji zostanie oświetlony. Koszt przedsięwzięcia to 525.209,76zł a termin zakończenia robót ma przypaść na połowę grudnia br. 

W procedurze przetargowej wybrano wykonawców rozbudowy sieci wodociągowej na terenie miasta Skoki. Na ul. Kościuszki powstanie nowa nitka wodociągu o długości 585m, którą wybuduje firma AQUANET Mieścisko za kwotę 47.970 zł. Również na ul. Wczasowej za kwotę 32.992,38 zł został wydłużony wodociąg o kolejne 217m przez firmę TK Instalacje z Wiatrowa. Zainteresowanych budową infrastruktury wodociągowej było 5 firm.

Przeprowadzone kolejne postępowanie przetargowe wyłoniło wykonawców remontu dróg gruntowych na terenach mieszkaniowych w Skokach i Sławie Wlkp. Nawierzchnia ulicy Brzoskwiniowej, Czereśniowej i Wiśniowej w Skokach o łącznej długości 545m zostanie utwardzona kruszywem ceglano – betonowym o grubości 15cm przez firmę Usługi Transportowo – Koparkowe ze Skoków za kwotę 49.950 zł. Natomiast w Sławie Wlkp. ulica Niebieska i Fioletowa na długości 762 m zostanie również wyremontowana kruszywem przez firmę Publiczny Towarowy Transport Drogowy z miejscowości Budziszewko. W postępowaniu przetargowym uczestniczyło 7 potencjalnych wykonawców a cena najtańszej oferty wyniosła 54.900 zł.

Rozpoczęcie budowy chodnika w Glinnie

Dużym zainteresowaniem wśród potencjalnych wykonawców cieszyło się postępowanie przetargowe dotyczące budowy chodnika w Glinnie. Na ogłoszony przetarg wpłynęło 6 ofert z cenami wynoszącymi od 110.997 zł do kwoty. 245.989 zł. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma WBR – SERWIS z  miejscowości Pakszyn, z którą została zawarta umowa. Rozpoczęcie prac drogowych nastąpi w połowie listopada br. Zakresem robót jest budowa chodnika na powierzchni 666,5 m2.

We wsi Roszkówko na odcinku drogi  prowadzącej do obiektu stacji uzdatniania wody zostanie jeszcze w bieżącym roku ułożona nawierzchnia bitumiczna. Wykonawcą robót będzie firma Technika Asfaltowa z miejscowości Nekla. Koszt zadania został wyceniony w złożonej ofercie przetargowej na kwotę 400.470zł. Planowany termin zakończenia prac to połowa grudnia br.