Około dwóch tygodni trwała budowa nawierzchni bitumicznej drogi na ul. Kolonia w Potrzanowie. Zakład Wielobranżowy „TRANS BRUK” z Nekli wykonał nawierzchnię bitumiczną drogi na długości 1640 m za kwotę 825.483,77 zł. Obecnie trwają prace wykończeniowe i porządkowe polegające na wykonywaniu zjazdów do posesji i obsypaniu pobocza drogi kruszywem.

Równolegle dobiegają końca prace związane z remontem odcinka drogi prowadzącej ze Sławy Wlkp. do Potrzanowa. Pochodzące z demontażu parkingu przy dworcu PKP w Skokach płyty betonowe posłużyły do utwardzenia najbardziej nieprzejezdnego fragmentu drogi. Wykonawcą usługi jest miejscowa  firma KOP – DRÓG ze Skoków za kwotę 100.785,23zł. Za występujące oszczędności przetargowe na tym zadaniu rozpisano kolejne postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy utwardzenia  kruszywem betonowym kolejnego odcinka drogi o długości ok. 300mb. Zakończenie prac planowane jest do połowy października br.

Przeprowadzone postępowanie przetargowe w dniu 16 sierpnia br. pozwoliło wyłonić wykonawcę przebudowy odcinka drogi gminnej w Łosińcu. Droga przy istniejącym zakładzie stolarskim posiada częściową podbudowę z kamienia łamanego, która zostanie uzupełniona nowym kruszywem i wybudowana nawierzchnia bitumiczna o grubości 8 cm. Cały odcinek drogi gminnej posiada długość 680m, a koszt jej budowy to 533.514,21 zł.

Celem zapewnienia we wschodniej części wsi Łosiniec ciągu komunikacyjnego o nawierzchni utwardzonej Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu, który jest zarządcą sąsiedniej drogi również przeprowadził postępowanie przetargowe i wybrał wykonawcę jej przebudowy na odcinku o długości ok. 200m. Na mocy zawartych wcześniej porozumień Gmina Skoki dofinansuje inwestycję przebudowy powiatowego odcinka drogi do 50% wartości zadania po przetargu.

Zakład Instalacji Sanitarnych z Bliżyc złożył w ogłoszonym postępowaniu przetargowym najkorzystniejszą ofertę na przebudowę wjazdu do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach. Zakres robót na tym odcinku drogi dojazdowej przewiduje wykonanie jej nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni ok. 2000m2, na której powstanie również 27 miejsc parkingowych. Teren wjazdu zostanie odwodniony poprzez system kanalizacji deszczowej zakończonej separatorem oraz oświetlony nowymi lampami. Koszt tego przedsięwzięcia to 525.209,76zł. Druga w kolejności złożona oferta przez przedsiębiorcę z Gniezna opiewała na kwotę 821.536,19 zł. Termin zakończenia robót wyznaczono na połowę grudnia br.