W roku szkolnym 2016/2017 w Gminie Skoki edukacją szkolną i przedszkolną objętych jest łącznie 1.352 młodych ludzi, jest to o 57 dzieci mniej niż w ubiegłym roku szkolnym. Najmłodsi ,tj. dzieci w wieku 2,5 do 6 lat uczęszczają do przedszkoli publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Skoki, i tak: do Przedszkola Samorządowego im. Kubusia Puchatka w Skokach uczęszcza 174 przedszkolaków, do Publicznego Przedszkola „Tęczowa Łąka” w Jabłkowie, z filiami w Rejowcu i Łosińcu – 97, do Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrzanowie – 81, natomiast 16 dzieci objętych jest edukacją przedszkolną w Niepublicznym Przedszkolu Językowym „Akademia Rozwoju”.

Naukę w szkołach rozpoczęło i kontynuuje 984 uczniów, w tym: w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach – 486 uczniów, w tym 12 uczniów w klasie I, w Szkole Podstawowej w Jabłkowie, z filiami w Rejowcu, Lechlinie i Pawłowie Skockim – 187

uczniów, w tym 19 uczniów w klasach pierwszych, z kolei grupa 311 uczniów, w tym 111 uczniów w klasach I, stanowi społeczność Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach. Wszystkim uczniom i przedszkolakom życzymy samych radosnych chwil spędzonych w szkołach i przedszkolach.