10 lutego br w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Skokach odbyła się druga edycja Skockiej Gali.
Podczas uroczystości Skocka Gala 2005 Burmistrz Miasta i Gminy Skoki Tadeusz Kłos uhonorował dyplomami i nagrodami młodzież z terenu Miasta i Gminy Skoki.

Uroczystość ta miała na celu uhonorowanie młodzieży z terenu Gminy Skoki za wybitne osiągnięcia na szczeblu ogólnopolskim i wojewódzkim, zdobyte w konkursach wiedzowych, olimpiadach i na sportowych arenach. Burmistrz Miasta i Gminy Skoki Tadeusz Kłos wręczył wyróżnienia uczniom i absolwentom Szkoły Podstawowej w Skokach, Gimnazjum nr 1 w Skokach, Liceów Ogólnokształcących z Wągrowca, oraz wychowankom Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie.

Nagrody wręczono w obecności rodziców i zaproszonych gości min. Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Józefa Lewandowskiego.

Wyróżnienia otrzymało 87 osób.
Oto nazwiska nagrodzonych, na poziomie wojewódzkim:
Marta Guner, Maja Guner, Zuzanna Dorawa, Katarzyna Bejma, Tomasz Przykucki, Łukasz Mroziński, Piotr Fertsch, Marek Popielski, Radosław Kramer, Monika Lehmann, Sara Sobik, Kacper Frąckowiak, Anna Barwińska, Marzena Jakubowska, Kamila Karpińska, Wioleta Mijakowska, Anna Ratajczak, Julia Tomczyk, Róża Trochimiuk, Bartosz Knapiński, Łukasz Piątkowski, Tomasz Wypchło, Bartosz Kantorski, Klaudia Chlebda, Agnieszka Zywert, Maciej Mroziński, Anna Mantaj, Piotr Samol, Mikołaj Wojtkowiak, Karol Przykucki, Marcin Pawlicki, Katarzyna Malec, Sylwia Stożek, Aleksandra Jakubowska, Sandra Kubiak, Paulina Mikulska, Paulina Pajączek, Izabela Sendor, Paulina Jankowska, Joanna Błachowiak, Katarzyna Burzyńska, Daria Deminiak, Joanna Dereżyńska, Marta Kaczmarek, Paulina Majcherczyk, Patrycja Lehmann, Karina Małuszek, Magdalena Nowak, Anita Nowakowska, Małgorzata Pietrzak, Ewelina Szymkowiak, Joanna Maćkowiak, Izabela Bąkowska, Urszula Wróblewska, Joanna Lech, Hanna Dembińska, Dariusz Błachowiak, Grzegorz Janecko, Łukasz Budnik, Damian Króla, Filip Gołembowski, Adrian Kłosowski, Piotr Mielcarek, Krystian Łuczak, Damian Pluciński, Bartosz Rosin, Bartosz Szwed, Szymon Rakowski, Paweł Ważniewicz, Marcin Ślósarczyk, Szymon Szwed, Łukasz Odor, Łukasz Mioduszewski, Tomasz Libner, Paweł Szymkowiak, Damian Sroczyński, Dawid Szymkowiak, Przemysław Gustowski, Michał Stawowy, Dawid Kubiak, Radosław Modlibowski, Michał Markiewicz, Łukasz Bania.

Wyróżniona młodzież oprócz dyplomu uznania dostała upominki w postaci książek, odtwarzaczy MP3 oraz kubków z logo Miasta i Gminy Skoki.

Na poziomie ogólnopolskim wyróżniono:
Izabelę Fidos, Marka Pawlickiego, Bartosza Kramera, Łukasza Nowaka.

Wyróżnieni otrzymali oprócz wymienionych już nagród specjalistyczne zegarki sportowe do pomiaru tętna.

Wybitne osiągnięcia uczniów nie miałyby miejsca bez udziału i zaangażowania ich nauczycieli. Wyróżnienia otrzymali nauczyciele: Magdalena Fertsch, Grażyna Lubawa, Dorota Mrozińska, Magdalena Samol, Barbara Surdyk, Wiesława Surdyk-Fertsch, Renata Stróżewska, Katarzyna Dziel, Hanna Węglewska, Andrzej Surdyk, Wiesław Nowak, Wiesław Sierzchuła, Michał Wołkow, Ireneusz Biniewski, Jan Grenda, Marian Malaka, Marek Tuszyński oraz działacz sportowy Mirosław Piechocki.

Wyróżnieni nauczyciele dostali dyplomy, wspomniane już kubki oraz pióra i długopisy. Nauczycielom za ich zasługi Burmistrz wręczył odznaki z herbem Gminy Skoki.

Uroczystość prowadzili Karolina Stefaniak oraz Wiesław Nowak. Uświetniły ją występy wokalistów Pani Małgorzaty Jarzembowskiej i Krzysztofa Koniarka oraz Grupy Tanecznej „Roses” pod kierunkiem p. Wiesławy Hauke.

Po wręczeniu nagród młodzież wraz z nauczycielami oraz zaproszonymi gośćmi ustawiła się do wspólnego pamiątkowego zdjęcia. Uroczystość zakończył poczęstunek w holu szkoły.