W roku  szkolnym  2020/2021 w Gminie Skoki edukacją szkolną i przedszkolną objętych jest łącznie 1 312 młodych ludzi

Najmłodsi ,tj. dzieci w wieku 2,5 do 6 lat uczęszczają do przedszkoli publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Skoki , i tak : do Przedszkola Samorządowego im. Kubusia Puchatka w Skokach uczęszcza 175 przedszkolaków, do Publicznego Przedszkola „ Tęczowa Łąka” w Jabłkowie, z filiami w Rejowcu i Łosińcu –  111, do Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrzanowie  – 82 , natomiast  52 dzieci objętych jest edukacją przedszkolną w Niepublicznym Przedszkolu Językowym  „Akademia Rozwoju” w Skokach.

Naukę w szkołach rozpoczęło i kontynuuje łącznie 892 uczniów, w tym : w Szkole Podstawowej  im. Adama Mickiewicza w Skokach – 704 uczniów, w tym 79 uczniów w klasie I, natomiast w Szkole Podstawowej w Jabłkowie, z filiami w Rejowcu, Lechlinie i Pawłowie Skockim – 188 uczniów, w tym 24 uczniów w klasach pierwszych.

Wszystkim uczniom i przedszkolakom życzymy samych radosnych chwil spędzonych w szkołach i przedszkolach.