11 lutego w porozumieniu sołtysa Pawła Grabińskiego i Rady Sołeckiej, odbyło się w Lechlinie zebranie wiejskie Burmistrza Tadeusza Kłosa z mieszkańcami.

W spotkaniu tym, udział swój wzięli funkcjonariusze policji Komendant Komisariatu Policji w Skokach Damian Zych i Piotr Rojtek ze Skoków na czele z komisarzem Łukaszem Gulczyńskim z Wągrowca, którzy przedstawili zakres działań na terenie Gminy Skoki, podając wskazówki jak przeciwdziałać oszustom, naciągaczom i jak zapobiegać kradzieżom przez środowiska romskie oraz wyczulili właścicieli psów na zwiększoną uwagę i zamykanie tych zwierząt, gdyż będą nakładane mandaty za biegające psy luzem.

Głos również zajął Gminny Komendant Straży Pożarnej Marek Gramza z Lechlina, który przybliżył mieszkańcom działalność wszystkich jednostek OSP na terenie Gminy Skoki, a także poinformował czemu służy numer alarmowy 112. Nie zabrakło także głosu miejscowego księdza Proboszcza Sławomira Komorskiego, który zwrócił się do mieszkańców z prośbą o pomoc w przygotowaniu miejsc noclegowych, a także posiłków i rozrywki dla pielgrzymów z zagranicy, którzy będą gościć w lipcu tego roku w Lechlinie oczekując na przyjazd Ojca Świętego do Krakowa.

Na sam koniec przemówił do obecnych Burmistrz Miasta i Gminy Skoki Tadeusz Kłos, odpowiadając na zadawane przez mieszkańców pytania, a także wymienił niektóre inwestycje gminne przewidziane na obecny rok.