Zakończono kolejne inwestycje drogowe

Na ulicy Poprzecznej w Skokach firma Usługi Sprzętowo – Transportowe z Szamotuł zakończyła „Budowę kanalizacji sanitarnej”. Zakres robót obejmował rozbudowę sieci sanitarnej o długości 156m oraz wykonanie 10 przyłączy umożliwiających odbiór ścieków bezpośrednio z nieruchomości do oczyszczalni.
Koszt inwestycji to 80.295,25zł.

Budowa kanalizacji na ul. Poprzecznej w Skokach
Budowa kanalizacji na ul. Poprzecznej w Skokach

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „REDON” z Nakła n. Notecią zakończyło „Przebudowę drogi gminnej w Jabłkowie”. Na istniejącej podbudowie drogi o długości 1004m ułożono dywanik asfaltowy o grubości 8cm. Wartość zadania to 346.907,50 zł.

Nowa nawierzchnia asfaltowa w Jabłkowie
Nowa nawierzchnia asfaltowa w Jabłkowie
Nowa nawierzchnia asfaltowa w Jabłkowie
Nowa nawierzchnia asfaltowa w Jabłkowie

Zakład Instalacji Sanitarnych z Bliżyc wykonał „Przebudowę ul. Wodnej i Piaskowej w Skokach”. Istniejąca nawierzchnia gruntowa drogi została utwardzona kostką betonową na powierzchni 992m2 oraz płytami ażurowymi na pow. 114m2, za kwotę 172.109,90zł.

Kostka betonowa na ul. Piaskowej i Wodnej w Skokach
Kostka betonowa na ul. Piaskowej i Wodnej w Skokach
Kostka betonowa na ul. Piaskowej i Wodnej w Skokach
Kostka betonowa na ul. Piaskowej i Wodnej w Skokach
Inwestycje drogowe w trakcie realizacji
ul. Borówiec w Potrzanowie
ul. Borówiec w Potrzanowie

Firmia Usługowo – Handlowa „ANNA” z Gniezna, która wygrała przetarg na „Przebudowę ulicy Borówiec w Potrzanowie” rozpoczęła roboty w terenie. Prace zaczęto od budowy kanalizacji deszczowej długości 556m i montażu separatora. W następnej kolejności zostanie utwardzona nawierzchnia jezdni kostką betonową na powierzchni 2.521m2. Rozpoczęte prace potrwają do końca sierpnia br.

Pozyskane oszczędności przetargowe, w wyniku wcześnie ogłoszonych przetargów pozwoliły Gminie Skoki ogłosić kolejny przetarg na przebudowę drogi. Tym razem Samorząd Gminy zdecydował o „Przebudowie ulicy Strumykowej w Skokach”. Tutaj również istniejąca nawierzchnia gruntowa ulicy zostanie odwodniona i utwardzona kostką betonową na pow. 936m2. Na ogłoszony przetarg zostały złożone 4 oferty z cenami od 180.698,96zł do 234.739,47zł. Najtańszą ofertę złożył Zakład Instalacji Sanitarnych z Bliżyc, z którym została zawarta umowa na przebudowę drogi. Rozpoczęcie robót planowane jest w II połowie lipca a ich zakończenie winno nastąpić do końca sierpnia br.